Módlmy się w intencji nowych misjonarzy

We wrześniu w Turynie dziewiętnastu salezjanów zostało posłanych na misje. Wśród nich jest Polak, ksiądz Sławomir Drapiewski, który wyjechał na misje do Brazylii.

Módlmy się za wszystkich uczestników 147. salezjańskiej wyprawy misyjnej.

25 września 2016 roku krzyże misyjne otrzymało 46 uczestników 147. Salezjańskiej Ekspedycji Misyjnej. 18 salezjanów, 19 salezjanek, 8 wolontariuszek i jeden wolontariusz zostało posłanych, aby świadczyć o miłosierdziu Boga na misjach ad gentes. Wśród nich jest Polak, ksiądz Sławomir Drapiewski, który wyjedzie na misje do Brazylii.

Przesłanie, które zostawił nowym misjonarzom przełożony generalny, Ángel Fernández Artime, skupia się przede wszystkim na człowieczeństwie: “tym, które wynieśliście z waszych rodzin i waszych kultur, tym głębokim, które podsycacie każdego dnia w ufnej relacji z Panem”. To człowieczeństwo powinni przekazać w służbie misyjnej.

Módlmy się, aby uczestnicy 147. wyprawy misyjnej potrafili sprostać zadaniom, jakie przed nimi stoją. Aby mieli odwagę świadczyć o Chrystusie wszędzie, gdzie zostali posłani. Aby w codziennej pracy jak najwierniej naśladowali swojego założyciela, świętego Jana Bosko.