Módlmy się za podopieczne, które mieszkają na stałe w City of Hope w Lusace, o potrzebne łaski, aby potrafiły odnaleźć właściwą drogę życia po opuszczeniu ośrodka.

Anna Borkowska, Żaneta Kliszek

Módlmy się za miejscowych animatorów – byłych wychowanków, którzy na co dzień pracują z dziećmi w Oratorium w Mansie, aby idąc za przykładem św. Jana Bosko, krzewili w sercach swoich podopiecznych wiarę i miłość do Boga, a Maryja Wspomożycielka Wiernych niech zawsze ich wspiera w codziennych trudach wychowawczych.

Ewelina Paździor

Módlmy się o błogosławieństwo Boże w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym dla naszych dzieci i młodzieży oraz w intencji naszych dobrodziejów, którzy pomagają nam w rozbudowie naszej szkoły w Chingoli.

Mateusz Gos i ks. Leszek Aksamit

Módlmy się za duszę Davisa, członka oratorium w Chingoli, który w ostatnich dniach zmarł na malarię.

Mateusz Gos

Módlmy się w intencjach wolontariuszy z Zambii, którzy pracują na placówkach misyjnych w Lusace, w Mansie i Chingoli. Aby dzieci i młodzież, którymi się opiekują, otrzymały potrzebne łaski i dostrzegały w swoim życiu obecność Boga.

Zobacz więcej naszych intencji modlitewnych!