Módlmy się o Boże tchnienie dla działalności misyjnej i edukacyjnej w parafii w Mungu, o dobre rozeznanie woli Pana dla pracujących tu misjonarzy i gorliwe jej wypełnianie. O miłość, mądrość i pokorę w pełnionej służbie.

ks. Paweł i Anna Lasocka, świecka misjonarka

Aby żywa wiara w obecność Jezusa była głęboko zakorzeniona w sercach miejscowych ludzi – dzieci, młodzieży oraz dorosłych placówki w Kasamie. By radość była świadectwem ich całkowitej przynależności do Boga.

s. Ryszarda

O świętość w życiu zakonnym wspólnoty i świętość osób świeckich, zwłaszcza wolontariuszy. O dawanie świadectwa życia w wartościach ewangelicznych w Lusace.

ks. Krzysztof Rychcik

O pomyślną realizację projektu „Bursa dla chłopaków” w Lusace – Bauleni Community.

ks. Andrzej Reut

Za dzieci z domu dziecka w Makululu i za dzieci, które żyją na ulicy.

ks. Michał Wziętek i ks. Andrzej Zdzieborski

Módlmy się w w intencji wspólnoty w Kabwe.

ks. Eugeniusz Wnęk

Módlmy się w intencjach, które noszą w sercu misjonarze z placówek salezjańskich w Zambii oraz innych krajów inspektorii zambijskiej – Malawi, Zimbabwe, Namibii.

Zobacz więcej naszych INTENCJI MODLITEWNYCH!