Zapraszamy Was do wysłuchania drogi krzyżowej na obecny czas.

“Moc w dramacie się doskonali” to rozważania drogi krzyżowej napisane przez ks. Wojciecha Kułaka SDB.
Refleksja powstała w czasie epidemii koronawirusa.

Rzeźbione stacje drogi krzyżowej pochodzą z naszej kaplicy. Rozważania czyta ks. Tomasz Łukaszuk.