S. WŁADYSŁAWA CIEŚLA FMA

Pochodzę z Olszówki w archidiecezji krakowskiej.

 

Śluby zakonne złożyłam 21 września 1985 roku.

 

Kościół posłał mnie na misje 8 sierpnia 1992 roku.

 

Państwa, w których pracowałam: Białoruś (Smorgonie, Mińsk), Rosja (Moskwa).

 

Aktualnie pracuję na Ukrainie, w Odessie.

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza

Wspieram duchowoWspieram materialnie