S. MIROSŁAWA FESZ FMA

Pochodzę z Głogowa w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

 

Śluby zakonne złożyłam 3 sierpnia 1991 roku.

 

Kościół posłał mnie na misje 8 września 2000 roku.

 

Aktualnie pracuję: na Ukrainie.

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza