S. IRENA KOCH FMA

Pochodzę z Miłocic w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Śluby zakonne złożyłam
24 września 1989 roku.

Kościół posłał mnie na misje w 2003 roku.

Państwa, w których pracowałam:
Ukraina, Rosja.

Aktualnie pracuję
 w Moskwie, w Rosji.

Moja praca na co dzień …

Od 8 lat pełnię funkcję ekonomki Wizytatorii Europa Wschodnia-Gruzja (EEG) oraz dyrektorki wspólnoty. Ponadto jestem odpowiedzialna za pierwszy rok formacji dziewcząt, które pragną wstąpić do naszego zgromadzenia.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne owoce mojej pracy …

Moje doświadczenie w krajach byłego Związku Radzieckiego (5 lat we Lwowie i 8 w Moskwie oraz wizyty w naszych domach w Gruzji i na Białorusi) nauczyło mnie jeszcze bardziej pozytywnego patrzenia na ludzi z tych stron. Przekonałam się, że wszyscy ludzie, bez względu w jakim kraju żyją, mają te same marzenia i tęsknoty. Chcą być kochani, żyć w pokoju, spotykać życzliwych ludzi, z którymi mogą dzielić swoje radości i cierpienia.

Moje misyjne marzenie …

Obecnie głównym moim marzeniem jako ekonomki jest pomyślny przebieg budowy domu dla sióstr w Smorgoniu na Białorusi (w tej chwili siostry żyją w wynajętym mieszkaniu). Większość kosztów budowy pokrywa Konferencja Episkopatu Włoch. Niestety brakuje nam jeszcze dość dużej sumy na prace wykończeniowe wewnątrz domu i umeblowanie.

Słowo do Was …

Moi Drodzy, dziękuję z całego serca za dar Waszej modlitwy oraz otaczanie mnie życzliwością i pomocą w realizacji mojego powołania zakonnego i misyjnego. Ze swojej strony każdego dnia powierzam Was Bogu, szczególnie za wstawiennictwem św. Józefa. Modlę się o Boże błogosławieństwo i łaski potrzebne dla Was i Waszych bliskich. Bóg zapłać!

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza