S. IRENA KOCH FMA

Pochodzę z Miłocic w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Śluby zakonne złożyłam
24 września 1989 roku.

Kościół posłał mnie na misje w 2003 roku.

Państwa, w których pracowałam:
Ukraina, Rosja.

Aktualnie pracuję
 w Moskwie, w Rosji.

Moja praca na co dzień …

Od 8 lat pełnię funkcję ekonomki Wizytatorii Europa Wschodnia-Gruzja (EEG) oraz dyrektorki wspólnoty. Ponadto jestem odpowiedzialna za pierwszy rok formacji dziewcząt, które pragną wstąpić do naszego zgromadzenia.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne owoce mojej pracy …

Moje doświadczenie w krajach byłego Związku Radzieckiego (5 lat we Lwowie i 8 w Moskwie oraz wizyty w naszych domach w Gruzji i na Białorusi) nauczyło mnie jeszcze bardziej pozytywnego patrzenia na ludzi z tych stron. Przekonałam się, że wszyscy ludzie, bez względu w jakim kraju żyją, mają te same marzenia i tęsknoty. Chcą być kochani, żyć w pokoju, spotykać życzliwych ludzi, z którymi mogą dzielić swoje radości i cierpienia.

Moje misyjne marzenie …

Obecnie głównym moim marzeniem jako ekonomki jest pomyślny przebieg budowy domu dla sióstr w Smorgoniu na Białorusi (w tej chwili siostry żyją w wynajętym mieszkaniu). Większość kosztów budowy pokrywa Konferencja Episkopatu Włoch. Niestety brakuje nam jeszcze dość dużej sumy na prace wykończeniowe wewnątrz domu i umeblowanie.

Słowo do Was …

Moi Drodzy, dziękuję z całego serca za dar Waszej modlitwy oraz otaczanie mnie życzliwością i pomocą w realizacji mojego powołania zakonnego i misyjnego. Ze swojej strony każdego dnia powierzam Was Bogu, szczególnie za wstawiennictwem św. Józefa. Modlę się o Boże błogosławieństwo i łaski potrzebne dla Was i Waszych bliskich. Bóg zapłać!

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza

Wspieram duchowoWspieram materialnie