S. BEATA BIENIAS FMA

Pochodzę z Ostrowa Wielkopolskiego w diecezji kaliskiej.

Śluby zakonne złożyłam
5 sierpnia 1994 roku w Pogrzebieniu (koło Raciborza).

Kościół posłał mnie na misje w 2001 roku.

Państwa, w których pracowałam: 
Kambodża, Argentyna.

Aktualnie pracuję
 w Ruca Choroy (rezerwat Indian Mapuche) w prowincji Neuquen w Patagonii, w Argentynie.

Moja praca na co dzień …

W Argentynie jestem od 22 lutego 2011 roku, a na obecnej placówce w Ruca Choroi od 9 lutego 2016 roku. Nasza wspólnota to trzy siostry (Hiszpanka, Argentynka i Polka). Głównym zadaniem i środkiem ewangelizacyjnym jest radio, które prowadzimy dla tutejszej wspólnoty Mapuche. Na antenie przekazujemy wiadomości i informacje oraz prowadzimy programy autorskie dotyczące np. Słowa Bożego, które cieszą się dużą popularnością. Oprócz ewangelizacji drogą radiową staramy się po prostu być. Dla członków naszej wspólnoty obecność sióstr jest bardzo ważna i cenna. Towarzyszymy im w różnych momentach. Radości i bólu. Kiedy rodzi się nowe życie i kiedy ktoś umiera. Staramy się w miarę możliwości odwiedzać wszystkie rodziny chociaż raz w roku. Przyjmujemy też ich wizyty w naszej misji, starając się poprzez szczególną gościnność ukazać dobroć Boga. Osoby, które tego pragną przygotowujemy do Chrztu i innych sakramentów. Czasem jest to bardzo trudne ze względu na powszechność grup protestanckich i sekt.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne owoce mojej pracy …

Mój pierwszy kraj misyjny to Kambodża, gdzie pracowałam w latach 2003-2006. Poznanie i dzielenie życia i wiary z narodem kambodżańskim to jeden z największych Bożych darów w moim życiu.

Przez pierwsze cztery lata mojej misji w Argentynie pracowałam w miasteczku Chos Malal i okolicznych placówkach misyjnych. Wspominam to jako wspaniały czas dzielenia trudów życia i drogi wiary z mieszkańcami Patagonii. Obecna misja w Ruca Choroy to również drogocenna perła, którą dopiero odkrywam… Widzę, że potrzeba tu ogromnej cierpliwości i delikatności, aby poznać kulturę i duchowość rdzennych mieszkańców tej ziemi. Dzieląc z nimi warunki, w których żyją muszę być „znakiem i wyrazem uprzedzającej i miłosiernej Miłości Ojca” poprzez codzienne świadectwo życia. Czuję, że dzięki możliwości pracy misyjnej – ze wszystkimi jej radościami i trudnościami – mogę w sposób szczególny uczestniczyć w zbawczej misji Chrystusa.

Owoce, które już są widoczne, to świadectwa i wdzięczność (a niejednokrotnie też wewnętrzna przemiana) osób, z którymi dane mi było dzielić ten czas. Moją wielką radością jest zaszczepienie kultu Bożego Miłosierdzia w Chos Malal. W miejscu, które zupełnie nie znało Jezusa Miłosiernego dzisiaj Jego obraz jest obecny w wielu rodzinach oraz w kościele parafialnym i kaplicach, w których pracowałam. I co najważniejsze, istnieje w sercach i modlitwie wielu osób.

Moje misyjne marzenie …

Marzę o tym, aby móc dotrzeć z orędziem Bożego Miłosierdzia do możliwie największej liczby osób.

Słowo do Was …

Dziękuję zwłaszcza za wsparcie modlitewne, które jest dla mnie bardzo ważne. Gdybyście chcieli także materialnie wesprzeć naszą misję w Ruca Choroi, to mamy tu wiele potrzeb. Na pierwszym miejscu jest zakup paliwa do naszego misyjnego pojazdu. Ceny paliwa są bardzo wysokie i rosną z każdym miesiącem, a wyjazdy poza placówkę są konieczne. Bez paliwa nie mogłybyśmy dotrzeć do wielu miejsc, m.in. do miasteczka Alumine, dzięki któremu kontaktujemy się ze światem. Tam robimy zakupy i możemy wysłać maila czy smsa. Drugim ważnym projektem, który pragniemy zrealizować jest zorganizowanie kursów dla osób ze wspólnoty Mapuche. Naszym celem jest przygotowanie ich do prowadzenia programów w radio.

Z góry serdecznie dziękuję za każdą przekazaną ofiarę i zapewniam o modlitwie w Waszych intencjach.

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza