KS. ROMAN SZCZYPA SDB

Pochodzę z miejscowości Nowe Budy Osieckie

 

Kościół posłał mnie na misje w sierpniu 1987 roku.

 

Święcenia kapłańskie przyjąłem 24 maja 2003 roku w Łodzi.

 

Państwa, w których pracowałem: Wielka Brytania (Szkocja i Anglia).

Aktualnie pracuję
 w Młodzieżowym Ośrodku Rekolekcyjnym (Savio House) w Bollington, w Anglii.

Moja praca na co dzień …

Podczas odbywających się w ośrodku rekolekcji prowadzę grupy i występuję w roli kapelana. Jestem też tzw. starszym bratem dla współbraci z naszej wspólnoty, do której należą Greg z Nigerii, Joseph z Wietnamu i Łukasz z Polski. Oprócz tego pełnię funkcję kierowcy i udzielam wszelkiej pomocy niezbędnej do właściwego funkcjonowania naszego ośrodka.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne owoce mojej pracy …

Żyjąc w innym kraju i w odmiennej kulturze można się wiele nauczyć od lokalnej społeczności. Ważne jest poznanie i właściwe zrozumienie tej kultury, odrzucenie stereotypów i własnych schematów myślowych. Aby tego dokonać, niezbędna jest cierpliwość i pokora. Są to dwie cnoty, z którymi nie rozstaję się na misji. Na co dzień, zwłaszcza gdy pojawiają się trudy i przeciwności, pomaga mi świadomość duchowego wsparcia ze strony wszystkich, którzy pojawili się na drodze mojego życia.

W pracy z młodymi ludźmi, którzy przyjeżdżają do Salezjańskiego Ośrodka Rekolekcyjnego doświadczam radości z dzielenia się Dobrą Nowiną. Młodzież zadaje dużo pytań na temat wiary, Boga, Kościoła czy powołania. I to jest znak, że nie te sprawy nie są im obojętne. Dlatego tak ważne jest świadectwo i dobry przykład. Myślę, że najbardziej autentyczne jest dla nich moje doświadczenie wiary.

Wiem, że współczesny człowiek potrzebuje nieustannego wsłuchiwania się w głos Boga i słuchania Go bardziej niż człowieka. Dlatego staram się słuchać głosu Tego, który powołał mnie do pracy misyjnej z małej, nikomu nieznanej wioski. Staram się współpracować z Nim, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Moje misyjne marzenie …

Marzę o tym, aby dzielić się wiarą w sposób doskonalszy. Chciałbym, aby w mojej posłudze misyjnej realnymi stały się słowa Jana Pawła II:

Każda wspólnota bowiem, by mogła być chrześcijańska, musi posiadać swoje fundamenty i żyć w Chrystusie, poprzez słuchanie Słowa Bożego, modlitwę skupioną wokół Eucharystii, komunię wyrażającą się w jedności serca i ducha oraz dzielenie się dobrami według potrzeb swoich członków (por. Iz 2, 42-47).

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza