KS. ROMAN SZCZYPA SDB

Pochodzę z miejscowości Nowe Budy Osieckie

 

Kościół posłał mnie na misje w sierpniu 1987 roku.

 

Święcenia kapłańskie przyjąłem 24 maja 2003 roku w Łodzi.

 

Państwa, w których pracowałem: Wielka Brytania (Szkocja i Anglia).

Aktualnie pracuję
 w Młodzieżowym Ośrodku Rekolekcyjnym (Savio House) w Bollington, w Anglii.

Moja praca na co dzień …

Podczas odbywających się w ośrodku rekolekcji prowadzę grupy i występuję w roli kapelana. Jestem też tzw. starszym bratem dla współbraci z naszej wspólnoty, do której należą Greg z Nigerii, Joseph z Wietnamu i Łukasz z Polski. Oprócz tego pełnię funkcję kierowcy i udzielam wszelkiej pomocy niezbędnej do właściwego funkcjonowania naszego ośrodka.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne owoce mojej pracy …

Żyjąc w innym kraju i w odmiennej kulturze można się wiele nauczyć od lokalnej społeczności. Ważne jest poznanie i właściwe zrozumienie tej kultury, odrzucenie stereotypów i własnych schematów myślowych. Aby tego dokonać, niezbędna jest cierpliwość i pokora. Są to dwie cnoty, z którymi nie rozstaję się na misji. Na co dzień, zwłaszcza gdy pojawiają się trudy i przeciwności, pomaga mi świadomość duchowego wsparcia ze strony wszystkich, którzy pojawili się na drodze mojego życia.

W pracy z młodymi ludźmi, którzy przyjeżdżają do Salezjańskiego Ośrodka Rekolekcyjnego doświadczam radości z dzielenia się Dobrą Nowiną. Młodzież zadaje dużo pytań na temat wiary, Boga, Kościoła czy powołania. I to jest znak, że nie te sprawy nie są im obojętne. Dlatego tak ważne jest świadectwo i dobry przykład. Myślę, że najbardziej autentyczne jest dla nich moje doświadczenie wiary.

Wiem, że współczesny człowiek potrzebuje nieustannego wsłuchiwania się w głos Boga i słuchania Go bardziej niż człowieka. Dlatego staram się słuchać głosu Tego, który powołał mnie do pracy misyjnej z małej, nikomu nieznanej wioski. Staram się współpracować z Nim, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Moje misyjne marzenie …

Marzę o tym, aby dzielić się wiarą w sposób doskonalszy. Chciałbym, aby w mojej posłudze misyjnej realnymi stały się słowa Jana Pawła II:

Każda wspólnota bowiem, by mogła być chrześcijańska, musi posiadać swoje fundamenty i żyć w Chrystusie, poprzez słuchanie Słowa Bożego, modlitwę skupioną wokół Eucharystii, komunię wyrażającą się w jedności serca i ducha oraz dzielenie się dobrami według potrzeb swoich członków (por. Iz 2, 42-47).

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza

Wspieram duchowoWspieram materialnie