KS. PIOTR DĄBROWSKI SDB

Pochodzę z Trzemeśni w archidiecezji krakowskiej.

Kościół posłał mnie na misje
23 września 1987 roku.

Święcenia kapłańskie przyjąłem
11 października 1991 roku w Limie w Peru.

Państwa, w których pracowałem:
Peru, Argentyna (4 lata studiów teologii)

Aktualnie pracuję
w parafii San Juan Bosco (Świętego Jana Bosko) w Callao, w Peru.

Moja praca na co dzień …

Przynależę do wspólnoty „Santo Toribio de Morgrovejo”, w której jestem wikariuszem, ale pełnię posługę apostolską w slumsach: Puerto Nuevo i Frigorífico.

Na co dzień jestem odpowiedzialny za różne inicjatywy ewangelizacyjne i społeczne.

W dzielnicy Puerto Nuevo: Kościół „Santa Rosa” (Świętej Róży) – Msze Święte niedzielne i w ciągu tygodnia, opieka nad chorymi, udzielanie sakramentów, oratorium dzienne Estudio Dirigido (douczanie szkolne), katechezy przygotowujące do sakramentów Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania, grupy młodzieżowe – ministranci, grupy dla dorosłych: „Hermandad Santa Rosa” (Bractwo Świętej Róży), grupa „Divina Misericordia” (Miłosierdzia Bożego), grupa „Legión de María” (Legion Maryi), grupa „Misioneros” (Misjonarzy), klub matek „Mamá Margarita” (Mamy Małgorzaty), warsztaty dla matek: cukiernictwo, krawiectwo, biżuteria, gotowanie i inne.

W dzielnicy Frigorífico: Kościół „Virgen del Perpetuo Socorro” (Matki Bożej Nieustającej Pomocy), Msze Święte niedzielne i w ciągu tygodnia, grupy młodzieżowe, grupy dla dorosłych: „Renovación Carismática” (Odnowa Charyzmatyczna) – dorośli, młodzież, dzieci, „Hermandad Virgen del Perpetuo Socorro” (Bractwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy), „Divina Misericordia” (Miłosierdzia Bożego), „Misioneros” (Misjonarzy), „Legión de María” (Legion Maryi), „ADMA”, katechezy przygotowujące do sakramentów, opieka nad chorymi, udzielanie sakramentów.

W mojej pracy misyjnej przywiązuję dużą wagę do katechezy przygotowującej do sakramentów: Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania. Staram się katechizować jak najwięcej dzieci i młodzieży i w ten sposób przegotowywać je do sakramentów i życia chrześcijańskiego. Nie da się jednak realizować tych planów bez pomocy w nauce. Dlatego w Puerto Nuevo działa oratorium codzienne – douczanie szkolne oraz różnego rodzaju programy, głównie dla dzieci i młodzieży. Wszyscy oratorianie otrzymują dzienne wyżywienie.

Te dwa salezjańskie ośrodki duszpasterskie – Puerto Nuevo i Frigorífico są położone w slumsach. Środowisko, w którym pracuję, jest trudne i niebezpieczne. Jest to region wykluczony przez władze państwowe ze względu na przestępczość, narkomanię i kradzieże.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne owoce mojej pracy …

Duchowo doświadczam misji poprzez dbanie o modlitwę osobistą i wspólnotową (rozmyślanie, Msza Święta, różaniec) oraz życie sakramentalne. Jeżeli chodzi o owoce mojej pracy, to w obecnej placówce salezjańskiej dopiero rozpoczynam moją pracę wychowawczą, duszpasterską, misyjną i charytatywną. Dostrzegam już jednak niewielkie zmiany. Gdy odwiedzam dzielnice, każdego dnia pozdrawiam wszystkich, błogosławię dzieci na ulicy. Powoli tutejsza ludność zaczyna reagować i odpowiadać. Kiedy przyjechałem, w kościele w Frigorífico na Mszy Świętej niedzielnej nawet połowa kościoła nie była zajęta przez wiernych. Teraz jest już prawie pełen kościół. W kościele „Świętej Róży” w Puerto Nuevo od czasu mojego przyjazdu odprawiam dwie Msze Święte w każdą niedzielę. Mam nadzieję, że częstszy dostęp do Eucharystii przyniesie swoje owoce.

Moje misyjne marzenie …

Chciałbym przybliżyć tutejsze dzieci, młodzież i rodziny do Boga, do Kościoła. Zależy mi na tym, żeby być, jak to mówi papież Franciszek: „Pasterzem, który zdoła poznać po zapachu swoje owce” („Pastor que siente el olor de sus ovejas”). Ojciec Święty zaprasza również do pracy misyjnej i duszpasterskiej na peryferiach. Podejmując to wyzwanie, chciałbym zorganizować ekipy katechetów, animatorów i misjonarzy, które mogłyby przyczynić się do lepszej ewangelizacji w slumsach.

 

W najbliższym czasie chcielibyśmy rozpocząć pewne prace remontowe i wyposażenie kościołów. Jest tutaj mnóstwo do zrobienia (zważywszy na to, że kościół w Frigorífico przed kilkoma laty był kinem).

 

Jeżeli chodzi o Puerto Nuevo, jest to trzypiętrowy budynek z biblioteką i jadalnią, w którym prowadzimy douczanie szkolne i wiele innych pomocy. Nie możemy sobie jednak pozwolić na zatrudnienie niezbędnego personelu (kucharki, psychologa, nauczycielki itd.). Brak nam środków na zakup żywności do jadalni. W kościołach nie mamy intencji Mszy Świętych, dlatego nie jest łatwo zebrać odpowiednie fundusze. W oratoriach brakuje wyposażenia, a także osób, które chciałyby poświęcać więcej czasu dla dzieci i młodzieży. Dlatego moim marzeniem jest mieć wolontariuszy z Polski.

Słowo do Was …

Po czternastu latach pracy z dziećmi ulicy w Limie i po dziewięciu latach pracy w Bosconii w Piura – w slumsach, które oblegają tamtejsze dzieło salezjańskie – nie jest łatwo dostosować się do nowych warunków i obowiązków. Mimo to bardzo się cieszę, że zostałem posłany do Puerto Nuevo i Frigorífico. Tutaj czuję się bardziej salezjaninem i misjonarzem.

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza