KS. JAN MARCINIAK SDB

Pochodzę z miejscowości Parchów, parafia Pogrzeliska.

Kościół posłał mnie na misje
26 lat temu.

Państwa, w których pracowałem:
Uganda, Kenia, Tanzania, Sudan.

Aktualnie pracuję
w Tanzanii.

Moja praca na co dzień …

Jestem dyrektorem wspólnoty oraz proboszczem. Na co dzień odprawiam Mszę Świętą, jako proboszcz dbam również o sprawy związane z parafią, spotykam się z miejscową ludnością, która przychodzi do kancelarii załatwić różne świeckie sprawy. Dodatkowo staram się nauczyć miejscowych języków, w tym języka arabskiego, jednak jest to bardzo trudne z uwagi na ilość lokalnych języków oraz dialektów.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne owoce mojej pracy …

Misyjnym owocem pracy jest radość z tego co czynię. Odnajduję się w pracy na rzecz innych ludzi.
Cuda misyjne, to owoce pracy księży, którzy dzięki mojej pomocy odkryli powołanie. Ludzie doceniają naszą pracę na rzecz misji i innych – to również mogę nazwać cudem.

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza

Wspieram duchowoWspieram materialnie