KS. JAN MARCINIAK SDB

Pochodzę z miejscowości Parchów, parafia Pogrzeliska.

Kościół posłał mnie na misje
26 lat temu.

Państwa, w których pracowałem:
Uganda, Kenia, Tanzania, Sudan.

Aktualnie pracuję
w Tanzanii.

Moja praca na co dzień …

Jestem dyrektorem wspólnoty oraz proboszczem. Na co dzień odprawiam Mszę Świętą, jako proboszcz dbam również o sprawy związane z parafią, spotykam się z miejscową ludnością, która przychodzi do kancelarii załatwić różne świeckie sprawy. Dodatkowo staram się nauczyć miejscowych języków, w tym języka arabskiego, jednak jest to bardzo trudne z uwagi na ilość lokalnych języków oraz dialektów.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne owoce mojej pracy …

Misyjnym owocem pracy jest radość z tego co czynię. Odnajduję się w pracy na rzecz innych ludzi.
Cuda misyjne, to owoce pracy księży, którzy dzięki mojej pomocy odkryli powołanie. Ludzie doceniają naszą pracę na rzecz misji i innych – to również mogę nazwać cudem.

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza