KS. ANDRZEJ WITOWSKI SDB

Pochodzę z Twardogóry.

Kościół posłał mnie na misje
w 2005 roku.

Święcenia kapłańskie przyjąłem
w 1998 roku.

Państwa, w których pracowałem:
Ekwador, Argentyna.

Aktualnie pracuję
w Polsce.

 

Moja praca na co dzień …

Na co dzień, od poniedziałku do piątku pracuję w szkole gdzie uczę religii. W weekendy wyjeżdżam do placówki oddalonej o 100 km od Chimpay, w której jestem proboszczem. Prowadzę tam animację duszpasterską dla lokalnej społeczności, opowiadam ludziom o Zefirynie, pierwszym błogosławionym z tamtych terenów. Miejscowa społeczność widzi w nim przewodnika duchowego, który pomaga zbliżyć się do Pana Boga. Weekend to również czas kiedy odwiedzają nas pielgrzymi. W okresie wakacyjnym odwiedza nas około 5-6 tys. pielgrzymów. Przychodzą by oddać swe prośby bł. Zefirynowi, pomodlić się, wyspowiadać. Bardzo potrzebna jest wtedy obecność duszpasterza.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne owoce mojej pracy …

 Nawet nie marzę o tym by zobaczyć owoce prac  duszpasterskich. Jeden sieje, drugi zbiera, trzeci podlewa. Słudzy nieużyteczni jesteśmy…

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza