KS. ANDRZEJ WITOWSKI SDB

Pochodzę z Twardogóry.

Kościół posłał mnie na misje
w 2005 roku.

Święcenia kapłańskie przyjąłem
w 1998 roku.

Państwa, w których pracowałem:
Ekwador, Argentyna.

Aktualnie pracuję
w Argentynie, w miejscowości Chimpay.

 

Moja praca na co dzień …

Na co dzień, od poniedziałku do piątku pracuję w szkole gdzie uczę religii. W weekendy wyjeżdżam do placówki oddalonej o 100 km od Chimpay, w której jestem proboszczem. Prowadzę tam animację duszpasterską dla lokalnej społeczności, opowiadam ludziom o Zefirynie, pierwszym błogosławionym z tamtych terenów. Miejscowa społeczność widzi w nim przewodnika duchowego, który pomaga zbliżyć się do Pana Boga. Weekend to również czas kiedy odwiedzają nas pielgrzymi. W okresie wakacyjnym odwiedza nas około 5-6 tys. pielgrzymów. Przychodzą by oddać swe prośby bł. Zefirynowi, pomodlić się, wyspowiadać. Bardzo potrzebna jest wtedy obecność duszpasterza.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne owoce mojej pracy …

 Nawet nie marzę o tym by zobaczyć owoce prac  duszpasterskich. Jeden sieje, drugi zbiera, trzeci podlewa. Słudzy nieużyteczni jesteśmy…

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza

Wspieram duchowoWspieram materialnie