S. JOANNA GOIK FMA

Pochodzę z Jastrzębia, w diecezji katowickiej.

Kościół posłał mnie na misje
w 1987 roku.

Śluby zakonne złożyłam
5 sierpnia 1990 roku w Venilale, na Timorze Wschodnim.

Państwa, w których pracowałam:
Timor Wschodni, Indonezja.

Aktualnie pracuję
w Centrum Formacyjnym w Dili, w Timorze Wschodnim.

Moja praca na co dzień …

Pełnię funkcję dyrektorki Centrum Formacyjnego. Obecnie trwa proces rejestrowania Centrum. Jesteśmy w trakcie żmudnej procedury przedstawiania dokumentów w różnych instytucjach rządowych, które nie zawsze są przychylne Kościołowi.

Centrum Formacyjne to duży obiekt podzielony na trzy główne części. Pierwsza to dom, w którym odbywają się spotkania, seminaria, szkolenia. Budynek składa się z 40 miejsc noclegowych, dwóch auli i kuchni do przygotowania posiłków dla uczestników. Druga część to zakład krawiecki, w trzeciej znajduje się piekarnia z cukiernią i kioskiem.

W całym Centrum Formacyjnym zatrudnionych jest prawie 40 osób, z czego 30 to tegoroczni absolwenci naszej szkoły zawodowej w Venilale, którzy ukończyli hotelarstwo i gastronomię. W Centrum przez rok mogą doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Otrzymują miesięcznie wynagrodzenie, a po roku także dyplom, który ułatwia im znalezienie stałej pracy. W części krawieckiej szkolą się absolwentki kursu kroju i szycia, który znajduje się przy jednej z naszych wspólnot.

Moja praca koncentruje się wokół nauczania i przygotowania do samodzielności, przede wszystkim poprzez przygotowanie zawodowe. Pracuję z najbardziej potrzebującą młodzieżą. Są to młodzi ludzie pochodzący ze środowisk wiejskich i ubogich. W moich codziennych obowiązkach, poza świeckimi formatorami, pomagają mi dwie miejscowe siostry salezjanki.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne owoce mojej pracy …

Pracując na misjach nauczyłam się życia esencjalnego, prostego, nie zatrzymywania się na rzeczach mało istotnych. Nauczyłam się polegać na Opatrzności Bożej, która była i jest bardzo hojna. Jej opieki doświadczam codziennie. Na co dzień dostrzegam owoce swojej pracy. Sprawia mi ogromną radość, gdy widzę, że tak wielu młodych, których uczyłam, stało się odpowiedzialnymi i uczciwymi ludźmi.

Moje misyjne marzenie …

Pracuję jako członek Inspektorii, więc to, co robię nie zależy od moich własnych marzeń. Przełożeni kierują mnie do konkretnych inicjatyw, w zależności od potrzeb, które się pojawiają. Jeśli chodzi o to, czego potrzebujemy, to każde wsparcie materialne, które pomoże usprawnić i podnieść jakość naszej pracy jest ogromną pomocą.

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza

Wspieram duchowoWspieram materialnie