S. JOANNA GOIK FMA

Pochodzę z Jastrzębia, w diecezji katowickiej.

Kościół posłał mnie na misje
w 1987 roku.

Śluby zakonne złożyłam
5 sierpnia 1990 roku w Venilale, na Timorze Wschodnim.

Państwa, w których pracowałam:
Timor Wschodni, Indonezja.

Aktualnie pracuję
w Polsce.

Moja praca na co dzień …

Pełnię funkcję dyrektorki Centrum Formacyjnego. Obecnie trwa proces rejestrowania Centrum. Jesteśmy w trakcie żmudnej procedury przedstawiania dokumentów w różnych instytucjach rządowych, które nie zawsze są przychylne Kościołowi.

Centrum Formacyjne to duży obiekt podzielony na trzy główne części. Pierwsza to dom, w którym odbywają się spotkania, seminaria, szkolenia. Budynek składa się z 40 miejsc noclegowych, dwóch auli i kuchni do przygotowania posiłków dla uczestników. Druga część to zakład krawiecki, w trzeciej znajduje się piekarnia z cukiernią i kioskiem.

W całym Centrum Formacyjnym zatrudnionych jest prawie 40 osób, z czego 30 to tegoroczni absolwenci naszej szkoły zawodowej w Venilale, którzy ukończyli hotelarstwo i gastronomię. W Centrum przez rok mogą doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Otrzymują miesięcznie wynagrodzenie, a po roku także dyplom, który ułatwia im znalezienie stałej pracy. W części krawieckiej szkolą się absolwentki kursu kroju i szycia, który znajduje się przy jednej z naszych wspólnot.

Moja praca koncentruje się wokół nauczania i przygotowania do samodzielności, przede wszystkim poprzez przygotowanie zawodowe. Pracuję z najbardziej potrzebującą młodzieżą. Są to młodzi ludzie pochodzący ze środowisk wiejskich i ubogich. W moich codziennych obowiązkach, poza świeckimi formatorami, pomagają mi dwie miejscowe siostry salezjanki.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne owoce mojej pracy …

Pracując na misjach nauczyłam się życia esencjalnego, prostego, nie zatrzymywania się na rzeczach mało istotnych. Nauczyłam się polegać na Opatrzności Bożej, która była i jest bardzo hojna. Jej opieki doświadczam codziennie. Na co dzień dostrzegam owoce swojej pracy. Sprawia mi ogromną radość, gdy widzę, że tak wielu młodych, których uczyłam, stało się odpowiedzialnymi i uczciwymi ludźmi.

Moje misyjne marzenie …

Pracuję jako członek Inspektorii, więc to, co robię nie zależy od moich własnych marzeń. Przełożeni kierują mnie do konkretnych inicjatyw, w zależności od potrzeb, które się pojawiają. Jeśli chodzi o to, czego potrzebujemy, to każde wsparcie materialne, które pomoże usprawnić i podnieść jakość naszej pracy jest ogromną pomocą.

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza