KS. WOJCIECH KOZŁOWICZ SDB

Pochodzę z  Bydgoszczy w diecezji gnieźnieńskiej.

 

Święcenia kapłańskie przyjąłem 08 czerwca 1982 roku w  Lądzie nad Wartą.

 

Kościół posłał mnie na misje w październiku 1985 roku.

 

Państwa, w których pracowałem to: Zambia, Zimbabwe, Malawi.

 

Aktualnie pracuję w Zambii w Lusace.

*misjonarz aktualnie przebywa w Polsce

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza

Wspieram duchowoWspieram materialnie