KS. SŁAWOMIR BRONAKOWSKI SDB

Pochodzę z Nowin Bargłowskich w diecezji ełckiej.

 

Święcenia kapłańskie przyjąłem 29 czerwca 1975 roku.

 

Kościół posłał mnie na misje 30 lipca 1993 roku.

 

Aktualnie pracuję w Brazylii, w Mato Grosso. Ewangelizuję, prowadzę katechezy i otaczam opieką duszpasterską wioski indiańskie, często bardzo oddalone od placówki misyjnej.

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza

Wspieram duchowoWspieram materialnie