KS. RYSZARD SZCZYGIELSKI SDB

Pochodzę z Krosina w koszalińsko- kołobrzeskiej.

Kościół posłał mnie na misje
w lutym 2005 roku.

Święcenia kapłańskie przyjąłem
w 2004 roku.

Państwa, w których pracowałem:
Mauritius i Madagaskar.

Aktualnie pracuję
w Betafo na Madagaskarze.

Moja praca na co dzień …

W Betafo, mieście położonym w centrum Madagaskaru, na co dzień pracuje z naszymi pracownikami. Jako ekonom odpowiedzialny jestem za cały personel oraz projekty realizowane na placówce. Ale staram się mieć również kontakt z młodzieżą. Spędzam z nimi czas wolny, przerwy między lekcjami, prowadzę naukę religii w szkole dla chłopców i zajęcia pozaszkolne. Na poprzedniej placówce pracowałem też w parafii, odprawiałem Msze św. na wioskach i wizytowałem domy mieszkańców.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne owoce mojej pracy …

Owoce rosną powoli. Trzeba na to czasu. Na pewno dużym owocem naszej pracy, jest fakt, że większość uczniów znajduje pracę. Pomagamy chłopcom w szukaniu tej pracy. Młodzież, która ukończyła szkołę salezjańską, odnajduje się w różnych zawodach, nie tylko w tych, do których została przygotowana. To nas bardzo cieszy.

Moje misyjne marzenie …

Świata nie zmienimy, możemy zostawić go troszeczkę lepszym. Moim marzeniem jest, aby nasi chłopcy znaleźli swoją drogę w życiu i umieli się odnaleźć w tym życiu, żeby potrafili dać sobie radę. A takie moje największe marzenie to chciałbym mieć jak najwięcej przyjaciół, wśród młodzieży, dzieci i osób, z którymi mamy kontakt na co dzień. Przyjaźń to naprawdę ważna rzecz.

Słowo do Was …

Kochani Dobrodzieje salezjańscy, Wasza pomoc jest wielka, Wasze zaangażowanie jest wyczuwalne. I to widzę nie tylko w stosunku do nas na Madagaskarze, ale też widzę Waszą pomoc okazywaną innym misjonarzom w pozostałych krajach misyjnych. Za to chciałbym Wam bardzo podziękować.

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza

Wspieram duchowoWspieram materialnie