KS. RYSZARD SZCZYGIELSKI SDB

Pochodzę z Krosina w koszalińsko- kołobrzeskiej.

Kościół posłał mnie na misje
w lutym 2005 roku.

Święcenia kapłańskie przyjąłem
w 2004 roku.

Państwa, w których pracowałem:
Mauritius i Madagaskar.

Aktualnie pracuję
w Betafo na Madagaskarze.

Moja praca na co dzień …

W Betafo, mieście położonym w centrum Madagaskaru, na co dzień pracuje z naszymi pracownikami. Jako ekonom odpowiedzialny jestem za cały personel oraz projekty realizowane na placówce. Ale staram się mieć również kontakt z młodzieżą. Spędzam z nimi czas wolny, przerwy między lekcjami, prowadzę naukę religii w szkole dla chłopców i zajęcia pozaszkolne. Na poprzedniej placówce pracowałem też w parafii, odprawiałem Msze św. na wioskach i wizytowałem domy mieszkańców.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne owoce mojej pracy …

Owoce rosną powoli. Trzeba na to czasu. Na pewno dużym owocem naszej pracy, jest fakt, że większość uczniów znajduje pracę. Pomagamy chłopcom w szukaniu tej pracy. Młodzież, która ukończyła szkołę salezjańską, odnajduje się w różnych zawodach, nie tylko w tych, do których została przygotowana. To nas bardzo cieszy.

Moje misyjne marzenie …

Świata nie zmienimy, możemy zostawić go troszeczkę lepszym. Moim marzeniem jest, aby nasi chłopcy znaleźli swoją drogę w życiu i umieli się odnaleźć w tym życiu, żeby potrafili dać sobie radę. A takie moje największe marzenie to chciałbym mieć jak najwięcej przyjaciół, wśród młodzieży, dzieci i osób, z którymi mamy kontakt na co dzień. Przyjaźń to naprawdę ważna rzecz.

Słowo do Was …

Kochani Dobrodzieje salezjańscy, Wasza pomoc jest wielka, Wasze zaangażowanie jest wyczuwalne. I to widzę nie tylko w stosunku do nas na Madagaskarze, ale też widzę Waszą pomoc okazywaną innym misjonarzom w pozostałych krajach misyjnych. Za to chciałbym Wam bardzo podziękować.

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza