KS. PIOTR WOJNAROWSKI SDB

Pochodzę z Przemyśla w archidiecezji przemyskiej.

Święcenia kapłańskie przyjąłem
w 1998 roku.

 

Kościół posłał mnie na misje w 2003 roku.

Państwa, w których pracowałem:
Liberia, Nigeria, Sierre Leone, Ghana.

Aktualnie pracuję w
Gambii na nowo założonej placówce salezjańskiej.

Moja praca na co dzień …

W Ghanie przez pierwsze 7 lat pełniłem funkcję dyrektora salezjańskiej szkoły zawodowo-technicznej w Sunyani. Przez kolejne 6 lat byłem delegatem ds. młodzieży na Afrykę Zachodnią, anglojęzyczną (zalicza się do niej: Liberię, Nigerię, Sierre Leone i Ghanę. Moim zadaniem była animacja pracy duszpasterskiej. W tym okresie powstały grupy młodych zaangażowanych w działalność pro-life. W miejscowości Tema pełniłem funkcję proboszcza, starając się stworzyć tętniącą życiem parafię.

Moja misja w trzech słowach …

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza