KS. PIOTR WOJNAROWSKI SDB

Pochodzę z Przemyśla w archidiecezji przemyskiej.

Święcenia kapłańskie przyjąłem
w 1998 roku.

 

Kościół posłał mnie na misje w 2003 roku.

Państwa, w których pracowałem:
Liberia, Nigeria, Sierre Leone, Ghana.

Aktualnie pracuję w
Gambii na nowo założonej placówce salezjańskiej.

Moja praca na co dzień …

W Ghanie przez pierwsze 7 lat pełniłem funkcję dyrektora salezjańskiej szkoły zawodowo-technicznej w Sunyani. Przez kolejne 6 lat byłem delegatem ds. młodzieży na Afrykę Zachodnią, anglojęzyczną (zalicza się do niej: Liberię, Nigerię, Sierre Leone i Ghanę. Moim zadaniem była animacja pracy duszpasterskiej. W tym okresie powstały grupy młodych zaangażowanych w działalność pro-life. W miejscowości Tema pełniłem funkcję proboszcza, starając się stworzyć tętniącą życiem parafię.

Moja misja w trzech słowach …

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza

Wspieram duchowoWspieram materialnie