KS. MICHAŁ WZIĘTEK SDB

Pochodzę z diecezji wrocławskiej.

Święcenia kapłańskie przyjąłem
5 sierpnia 1988 roku w Ciążniu.

Kościół posłał mnie na misje
w 1990 roku.

Państwa, w których pracowałem: Zambia

Aktualnie pracuję
w Kabwe, w Zambii.

Moja praca na co dzień …

Jestem dyrektorem wspólnoty salezjańskiej w Kabwe, gdzie pracuje sześciu współbraci i trzech woluntariuszy. Prowadzimy dwie parafie, centrum młodzieżowe, projekty dla sierot, nieformalną szkołę, przedszkole. Niedawno zostałem proboszczem nowoutworzonej parafii św. Jana Bosko w dzielnicy Makululu.

Jestem odpowiedzialny za projekty obejmujące głównie pomoc dla dzieci, które straciły rodziców. Na moich barkach spoczywa troska o budowę sierocińca. Ponadto odpowiadam za nieformalną szkołę dla sierot, Adopcję na Odległość, oratorium dla młodzieży z Makululu oraz przedszkole. Wiele czasu poświęcam także pracy duszpasterskiej. Codziennie dojeżdżam do parafii, aby odprawić Mszę Świętą, zajmuję się biurem parafialnym i animacją grup działających przy kościele. W niedzielę odprawiam Mszę Świętą w parafii św. Jana Bosko albo jadę na jedną ze stacji misyjnych, których mamy dziesięć.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne owoce mojej pracy …

Misje dla mnie to służba ludziom, dzieciom. Tym najbiedniejszym, najbardziej spragnionym Boga i miłości. Owoce mojej pracy to przede wszystkim wzrost wiary i miłości w sercach ludzi. To, że ich wiara się umacnia, widać po licznym udziale w niedzielnej i codziennej Mszy Świętej czy chęci przyjmowania sakramentów: Chrztu, Pierwszej Komunii Świętej, sakramentu Małżeństwa. Można to także dostrzec w ich codziennym życiu, kiedy stają się lepsi, mają w sobie więcej radości.

Moje misyjne marzenie …

Marzę o tym, aby pomóc osieroconym dzieciom z Makululu. Dać im to, co niezbędne w sensie materialnym, czyli dom, szkołę, ale także to, czego potrzebują duchowo, a więc Boga, miłość, nadzieję. Aby udało się spełnić to marzenie, potrzebuję środków finansowych na domy i szkołę dla sierot, dożywianie, programy dla dzieci i młodzieży.

 

Najbardziej jednak potrzebuję modlitwy i błogosławieństwa Bożego oraz dużo siły i zdrowia.

Słowo do Was …

Na pewno doświadczacie tego, że więcej radości jest w dawaniu niż braniu. Pamiętajcie, że każda modlitwa, każda ofiara to wyraz Waszej miłości. To uśmiech na twarzy i nadzieja w sercu dziecka.

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza

Wspieram duchowoWspieram materialnie