KS. MICHAŁ WZIĘTEK SDB

Pochodzę z diecezji wrocławskiej.

Święcenia kapłańskie przyjąłem
5 sierpnia 1988 roku w Ciążniu.

Kościół posłał mnie na misje
w 1990 roku.

Państwa, w których pracowałem: Zambia

Aktualnie pracuję
w Kabwe, w Zambii.

Moja praca na co dzień …

Jestem dyrektorem wspólnoty salezjańskiej w Kabwe, gdzie pracuje sześciu współbraci i trzech woluntariuszy. Prowadzimy dwie parafie, centrum młodzieżowe, projekty dla sierot, nieformalną szkołę, przedszkole. Niedawno zostałem proboszczem nowoutworzonej parafii św. Jana Bosko w dzielnicy Makululu.

Jestem odpowiedzialny za projekty obejmujące głównie pomoc dla dzieci, które straciły rodziców. Na moich barkach spoczywa troska o budowę sierocińca. Ponadto odpowiadam za nieformalną szkołę dla sierot, Adopcję na Odległość, oratorium dla młodzieży z Makululu oraz przedszkole. Wiele czasu poświęcam także pracy duszpasterskiej. Codziennie dojeżdżam do parafii, aby odprawić Mszę Świętą, zajmuję się biurem parafialnym i animacją grup działających przy kościele. W niedzielę odprawiam Mszę Świętą w parafii św. Jana Bosko albo jadę na jedną ze stacji misyjnych, których mamy dziesięć.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne owoce mojej pracy …

Misje dla mnie to służba ludziom, dzieciom. Tym najbiedniejszym, najbardziej spragnionym Boga i miłości. Owoce mojej pracy to przede wszystkim wzrost wiary i miłości w sercach ludzi. To, że ich wiara się umacnia, widać po licznym udziale w niedzielnej i codziennej Mszy Świętej czy chęci przyjmowania sakramentów: Chrztu, Pierwszej Komunii Świętej, sakramentu Małżeństwa. Można to także dostrzec w ich codziennym życiu, kiedy stają się lepsi, mają w sobie więcej radości.

Moje misyjne marzenie …

Marzę o tym, aby pomóc osieroconym dzieciom z Makululu. Dać im to, co niezbędne w sensie materialnym, czyli dom, szkołę, ale także to, czego potrzebują duchowo, a więc Boga, miłość, nadzieję. Aby udało się spełnić to marzenie, potrzebuję środków finansowych na domy i szkołę dla sierot, dożywianie, programy dla dzieci i młodzieży.

 

Najbardziej jednak potrzebuję modlitwy i błogosławieństwa Bożego oraz dużo siły i zdrowia.

Słowo do Was …

Na pewno doświadczacie tego, że więcej radości jest w dawaniu niż braniu. Pamiętajcie, że każda modlitwa, każda ofiara to wyraz Waszej miłości. To uśmiech na twarzy i nadzieja w sercu dziecka.

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza