KS. MAREK GRYN SDB

Pochodzę z Grajewa w diecezji łomżyńskiej.

 

Święcenia kapłańskie przyjąłem 26 maja 2001 roku.

 

Kościół posłał mnie na misje 16 lipca 2001 roku.

 

Państwa, w których pracowałem: Albania.

 

Aktualnie pracuję we Włoszech.

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza

Wspieram duchowoWspieram materialnie