KS. MAREK GRYN SDB

Pochodzę z Grajewa w diecezji łomżyńskiej.

 

Święcenia kapłańskie przyjąłem 26 maja 2001 roku.

 

Kościół posłał mnie na misje 16 lipca 2001 roku.

 

Państwa, w których pracowałem: Albania, Włochy.

 

Aktualnie pracuję w Polsce.

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza