KS. JANUSZ ULATOWSKI SDB

Pochodzę z Połoni w diecezji łomżyńskiej.

 

Święcenia kapłańskie przyjąłem 21 maja 2005 roku.

 

Kościół posłał mnie na misje 1 sierpnia 2005 roku.

 

Państwa, w których pracowałem: Rumunia, Mołdawia.

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza