KS. JAN BURY SDB

Pochodzę z Istebnej w diecezji bielsko – żywieckiej.

 

Święcenia kapłańskie przyjąłem 25 lutego 1981 roku w Nagasaki, z rąk Jana Pawła II.

 

Kościół posłał mnie na misje w 1974roku.

 

Aktualnie pracuję w Japonii. Moja praca misyjna w tym kraju trwa już 45 lat. W 2018r., po siedmiu latach pożegnałem przedszkole i parafię w Aino, w diecezji Nagasaki, i przeniosłem się do parafii Suzuka, w diecezji Kyoto. Przynależą do niej wierni z Ameryki Południowej – z Brazylii, Peru, Urugwaju, ale także z Azji – z Filipin, Wietnamu, Korei. Posługuję Japończykom, a także Azjatom, którzy tutaj założyli swoje rodziny, czy też pragną je założyć.

Zdjęcia z misji

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza

Wspieram duchowoWspieram materialnie