KS. JAN BURY SDB

Pochodzę z Istebnej w diecezji bielsko – żywieckiej.

 

Święcenia kapłańskie przyjąłem 25 lutego 1981 roku w Nagasaki, z rąk Jana Pawła II.

 

Kościół posłał mnie na misje w 1974roku.

 

Aktualnie pracuję w Japonii. Moja praca misyjna w tym kraju trwa już 45 lat. W 2018r., po siedmiu latach pożegnałem przedszkole i parafię w Aino, w diecezji Nagasaki, i przeniosłem się do parafii Suzuka, w diecezji Kyoto. Przynależą do niej wierni z Ameryki Południowej – z Brazylii, Peru, Urugwaju, ale także z Azji – z Filipin, Wietnamu, Korei. Posługuję Japończykom, a także Azjatom, którzy tutaj założyli swoje rodziny, czy też pragną je założyć.

Zdjęcia z misji

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza