KS. AUGUSTYN DZIĘDZIEL SDB

Pochodzę z Gorzowa w diecezji krakowskiej.

 

Święcenia kapłańskie przyjąłem 19 kwietnia 1959 roku.

 

Kościół posłał mnie na misje 2 sierpnia 1996 roku.

 

Aktualnie pracuję: w Rosji, w Moskwie.

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza