KS. ARTUR BARTOL SDB

Pochodzę z Lubina w archidiecezji wrocławskiej.

Święcenia kapłańskie przyjąłem
27 lipca 2002 roku.

Kościół posłał mnie na misje 1 września 1996 roku.

Państwa, w których pracowałem:
Republika Środkowej Afryki, Kamerun, Czad.

Aktualnie pracuję
w Kamerunie.

Moja praca na co dzień …

Podczas mojej misji w Republice Środkowoafrykańskiej pełniłem obowiązki proboszcza, dyrektora domu oraz odpowiadałem za przychodnię. Byłem także odpowiedzialny za całą wspólnotę i całą naszą misję salezjańską.

W nowej placówce, Bangi, prowadzimy parafię, centrum młodzieżowe, szkołę podstawową i przedszkole oraz przychodnię, do której przychodzi wielu chorych. Obok w parafii mamy drugą wspólnotę gdzie jest szkoła zawodowa i liceum.

Praca na misjach jest pracą dla ludzi, do których jesteśmy posłani. Jest wiele obowiązków ewangelizacyjnych i edukacyjnych.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne owoce mojej pracy …

Na misji widzę moc sakramentów, zwłaszcza sakramentów chorych. Raz zostałem wezwany do umierającej osoby. Miała pewien rodzaj choroby wewnętrznej, cały brzuch wypełniony wodą. Udzieliłem jej Chrztu Świętego. Od tamtej pory choroba zaczęła ustępować, osoba ta, żyje do dziś.

Cudem jest, że mimo wojen domowych, trudności, głodu, niektórzy potrafią skierować swoje drogi do kościoła, modlić się, aby Bóg im pomógł w przeżyciu tych sytuacji. To nie jest łatwe w krajach gdzie jest niebezpiecznie. Cudem jest, że mimo zamieszek i wojen domowych, chrześcijanie nie tracą wiary.

Moje misyjne marzenie …

Marzeniem moim jest, aby w Afryce panował pokój, aby dzieci chodziły do szkoły i aby nikomu nie brakowało jedzenia. Żeby kontynent miał szansę rozwoju, tak, żeby w przyszłości mógł funkcjonować bez pomocy z Europy.

Słowo do Was …

Chciałbym bardzo podziękować wszystkim w Polsce, którzy się modlą za misjonarzy. My na misjach potrzebujemy bardzo dużo tej modlitwy. Moc Waszej modlitwy jest odczuwalna – to nam daje siłę do pokonywania trudności. Pomaga nam świadomość,  że jest grupa osób w Polsce, która modli się za nas.

Chciałbym też podziękować Dobrodziejom, którzy nas wspierają materialnie. Pomoc finansowa jest nam bardzo potrzebna, bo dzięki niej dzieci mogą chodzić do szkoły, mamy materiały dydaktyczne, sportowe i szkoleniowe. Dzięki temu młodzież może się rozwijać, wyrastać na dobrych obywateli i chrześcijan, którzy będą prowadzić kraj ku lepszemu. To się dzieje też dzięki pomocy z Polski.

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza