KS. ALBERT RYPEL SDB

Pochodzę z Czarnowu spod Opola.

Kościół posłał mnie na misje w 1996 roku.

Aktualnie pracuję w Manaus w Brazylii, w Amazonii.

Moja praca na co dzień …

Na co dzień pracuję w gimnazjum. Uczę religii – to nasze główne posłanie. Pracę z młodzieżą zaczynamy o 6.30. Praca w szkole ma 3 wymiary: pedagogiczny, ewangelizacyjny i ekonomiczny. Pierwszy wiąże się z dużą odpowiedzialnością, polega na dbaniu o dobre wychowanie i nauczanie. Wymiar ewangelizacyjny, pastoralny to wspieranie wzrostu naszych uczniów w wierze. Trzeci to utrzymanie szkoły i zapewnienie równowagi na placówce.

Jako dyrektor i proboszcz mam dużo zadań. W szkole jest ponad 600 uczniów, a w parafii ponad 70 tys ludzi. Czasami wstaję o godz 4 rano, aby móc się przygotować do nadchodzącego dnia. O godzinie  6 wraz ze współbraćmi wspólnie się modlimy. Później idę do szkoły.  W szkole jestem do godziny 13. Po 13 – obiad, spotkanie ze współbraćmi. O 15 jadę na parafię, która znajduje się ok 1,5 km od naszego domu. Przyjmuję tam parafian do godziny 17. O 19 odprawiam Mszę Świętą. W sobotę rano są spotkania, przygotowanie Mszy Świętej, po południu katechezy. Mamy 6 wspólnot parafialnych, w każdej grupie są osoby przygotowujące się do sakramentów. Jest katecheza katechumenalna. W niedziele są trzy msze. Po mszy, kursy dla katechistów. W niedziele od 14 do 17 jest oratorium. Celem przewodnim parafii, jest aby parafia była misyjna. Przygotowujemy wielu misjonarzy. Papież Franciszek pragnie, aby każdy chrześcijanin był misjonarzem, nie tylko księża i siostry zakonne. Przygotowujemy świeckich, aby w tym miejscu gdzie mieszkają, byli misjonarzami.

Moja misja w trzech słowach …

Misyjne cuda …

Codziennie się zdarzają. Wszystko jest cudem, albo nie ma żadnego cudu.

Moje misyjne marzenie …

Abym podołał temu wszystkiemu co jest mi zadane przez Boga, bo to On mnie tutaj wezwał i posłał.

Słowo do Was …

To co mówi papież Franciszek – budujmy mosty i bądźmy otwarci na innych ludzi. Życie człowieka jest największym dobrem i darem, który Bóg dał dla każdego człowieka. Żyjmy w miłości na wzór Miłości Chrystusowej. Dla dobra całej wspólnoty ludzkiej.

Proszę o modlitwę …

Jak podjąć Duchową Adopcję Misjonarza?

1
Wypełnij deklarację
Duchowej Adopcji Misjonarza
i wybierz misjonarza lub misjonarkę
za którą ofiarujesz swoją modlitwę.

WYPEŁNIJdeklarację

2
Na Twój adres pocztowy wyślemy Ci
potwierdzenie Duchowej Adopcji
wybranego misjonarza oraz
wizytówkę ze zdjęciem osoby,
za którą podejmujesz modlitwę.

ODBIERZwizytówkę

3
Módl się za wybranego
misjonarza i wspieraj go
postem i wyrzeczeniami.
Sam możesz wybrać
sposób modlitwy.

MÓDL SIĘza misjonarza

4
Podejmując modlitwę
za misjonarza dołączasz do
Misyjnej Rodziny Salezjańskiej.
Co dwa miesiące wyślemy Ci
czasopismo “Misje Salezjańskie”
na Twój adres mailowy (pdf).

OBSERWUJwydarzenia na misji

Koordynator Duchowej Adopcji Misjonarza

Wspieram duchowoWspieram materialnie