Historia dziewczynki  z przedszkola w Dilla

Choć w przedszkolu dzieci dostają fafę, to zdarzają się przypadki niedożywienia.
Po czym rozpoznać niedożywione dziecko i jak można pomóc?

POSŁUCHAJCIE S. HELENY: