Ksiądz Sławomir Drapiewski otrzymał krzyż misyjny

Ksiądz Sławomir Drapiewski to jeden z 35 uczestników 147. Salezjańskiej Ekspedycji Misyjnej. 25 września 2016 roku w Turynie, z rąk przełożonego generalnego, księdza Ángela Fernández Artime, otrzymał krzyż misyjny.

Ksiądz Sławomir został posłany na misje do Ameryki Południowej. O swoim powołaniu misyjnym mówi: „W wieku 20/21 lat zdecydowałem się na drogę życia salezjańskiego. Również wtedy usłyszałem głos powołania do bycia misjonarzem. Ten głos był bardzo delikatny, ale z czasem rozwijał się. (…) Teraz jestem kapłanem. Jestem posłany na misje. Wyjeżdżam na misje do Brazylii, do Manaus, aby tam nieść Jezusa. Aby tam zanieść Chrystusa drugiemu człowiekowi”.

Zachęcamy do MODLITWY w intencji ks. Sławomira Drapiewskiego oraz do podjęcia DUCHOWEJ ADOPCJI naszego nowego misjonarza!