W dniach 10 – 12 czerwca odwiedził nas ks. Noel Maddhichetty, który jest dyrektorem salezjańskiej organizacji pozarządowej “BOSCONET” w Indiach.

Ksiądz Noel Maddhichetty przyjechał do Polski, aby na odbywających się w dniach 11- 13 czerwca br. Międzynarodowych Targach Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej zaprezentować efekty pracy nad włączeniem w społeczeństwo Indii kobiet – uchodźców, projektu wspartego przez Polską Pomoc. Salezjanin opowiedział też o programach, które realizowane są w ramach Don Bosco South Asia Network w Indiach. Cztery flagowe programy realizowane przez salezjanów w Indiach ukierunkowane są na młodzież zagrożoną (Empowering Young at Risk), kształcenie zawodowe (Skilling for Sustainable Living), usamodzielnienie kobiet (Empowerment of Women) i ochronę środowiska (Don Bosco Green Alliance).

Don Bosco South Asia podejmuje działania na rzecz młodzieży od 1906 roku. Zapewnia m.in. edukację 240 tys. uczniów w 267 szkołach, a 112 instytutów technicznych oraz 460 centrów umiejętności pomogło nabyć umiejętności ponad 800 tys. młodych ludzi znajdujących się w ubóstwie. W sieci Don Bosco działają też 52 centra pośrednictwa pracy, które pomagają zdobyć zatrudnienie oraz 9,6 tys. Grup Samopomocy, dzięki którym poprawiły się warunki bytowe ok 150 tys. kobiet.