krzyz kazachstanMiłości bez Krzyża nie znajdziecie, a Krzyża bez Miłości nie uniesiecie.

św. Jan Paweł II

Miłość jest wolnością. Miłość nie jest ludzkim uczuciem, lecz Boską siłą. Miłość nie jest martwym przyzwyczajeniem, które nas łączy. Miłość ta jest ciągle poddawana próbie. Miłość nas odnawia i wyzwala z grzechu. Miłość jest uczuciem skierowanym w stronę Pana, bo on nas miłuje i nam przebacza. Miłość jest światłem, które oświeca nasze ciemne i często brudne serca, które promienieją na inne dusze spragnione miłości Boga. Miłość Boga jest prawdą i życiem.
Miłość ta nazywana jest miłosierdziem Bożym. Pozwól mi przejść tę drogę krzyżową razem z Tobą miłosierny Ojcze.

„Dziecię, prawda, to wszystko jest cierpieniem, ale innej drogi nie ma do nieba prócz drogi krzyżowej…”

z Dzienniczka św. s. Faustyny

Boże Miłosierny, proszę Cię o wiarę i potrzebne światło Ducha Świętego, abym pomimo upadków i grzechów zawsze wstawała idąc za Tobą, pokładając nadzieję w Bożym Miłosierdziu. Pozwól mi Panie pomóc Ci nieść ten krzyż z moimi słabościami, otwórz moje serce na Twój głos i uczyń je czystym, cierpliwym oraz pokornym. Spraw, abym w czasie tej drogi krzyżowej usłyszała każde Twoje słowo, które do mnie kierujesz przez uczynki miłosierne względem mojej duszy i mojego ciała.

Pan moim pasterzem, nie brak mi niczego (…) Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Psalm 23

Katarzyna Mitura i Małgorzata Wos,
wolontariuszki pracujące w Kazachstanie