Na początku grudnia 2023r., w Sierra Leone, gdzie pracują nasi misjonarze ks. Piotr Wojnarowski i ks. Sergej Goman, obchodziliśmy srebrny jubileusz funkcjonowania dzieła salezjańskiego „Don Bosco Fambul” we Freetown oraz inaugurację Centrum Terapii.

Na placówce Don Bosco Fambul szczególną opieką otoczone są bezbronne dzieci i młodzież, którym salezjanie starają się zapewnić nadzieję na lepszą przyszłość, dostęp do edukacji i możliwości wieloetapowego rozwoju. Projekt obejmuje 4 domy dla dzieci i młodzieży, którzy wychodzą z życiowych trudności. Jeden z domów zamieszkują dziewczęta i młode kobiety, które były prostytutkami, często nie z własnej woli. Dziewczęta są leczone i prowadzone są dla nich kursy zawodowe w zakresie fryzjerstwa, szycia i gotowania. Pozostałe domy zamieszkują chłopcy ulicy, dzieci wykorzystywane seksualnie, ofiary handlu ludźmi, a także dzieci doświadczone przemocą fizyczną ze strony dorosłych.

Salezjanie ogromne wyrazy wdzięczności kierują w stronę zaangażowanych pracowników, ale też i Darczyńców, którzy od wielu lat wspierają ich dzieło, z pełnym zaangażowaniem pomagając w budowaniu przyszłości pełnej pozytywnych zmian. Tych, którzy wsparcie okazują, nazywają tym samym „filarami naszej podróży” kształtującej życie tak wielu młodych. „Wasza niezachwiana pasja jest sercem naszej misji” – przekazują prosto z placówki w Sierra Leone.

Dziękujemy za Wasze wsparcie, a pracownikom i podopiecznym placówki „Don Bosco Fambul” składamy serdeczne życzenia z okazji srebrnego jubileuszu! Niech to dzieło rozwija się jeszcze piękniej!