Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ks. Piotra

2 Lipca ks. Piotr Wojnarowski świętował w Przemyślu jubileusz 25-lecia kapłaństwa.

Ks. Piotr wyjechał na misje w 2003 roku. Przez 15 lat pracował w Ghanie, a potem w Gambii. To tam powstała nowa placówka salezjańska, której był współzałożycielem. Zawsze wspiera młodych ludzi, otacza ich opieką i troszczy się o ich edukację i wychowanie.

Napisał książkę „Przywrócona”, w której opisał niezwykłą historię jednej ze swoich podopiecznych- Barbary. „To jest historia, która najbardziej mnie dotknęła wśród wszystkich historii, które słyszałem w Afryce od 15 lat, gdzie pracuję. Ciotka zaproponowała jej edukację i tam ona myślała, że rzeczywiście jej życie się zmieni, a tam zrobiło się piekło- w tym domu, który miał być dla niej rajem”- mówi Misjonarz, autor książki.

W uroczystościach jubileuszowych brali udział goście z całego świata. Mszę św. koncelebrowało 17 kapłanów, wspólnie dziękując za dar powołania księdza Piotra i prosząc o dalsze błogosławieństwo na jego drodze życia. Na wspólną celebrację przyjechali także współbracia z Ghany i Gambii, a także wspomniana wcześniej bohaterka książki „Przywrócona”- Barbara.

Księdzu Piotrowi życzymy wielu łask Bożych na dalsze lata kapłaństwa! Mocy Ducha świętego, zdrowia i sił do dalszej posługi misyjnej. Niech Wspomożycielka wyprasza potrzebne łaski!