W miniony czwartkowy wieczór, na zaproszenie Koła Naukowego przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji AIK wzięliśmy udział w spotkaniu otwartym zatytułowanym „I Ty możesz pomóc.” Rozmawialiśmy o różnych formach pomocy i wolontariacie. Dyskutowaliśmy o wadach i zaletach krótkoterminowych i długoterminowych wyjazdów wolontariackich.

A tu krótkie podsumowanie spotkania przez Joannę Górną, organizatorkę:

Ks. Tomasz Łukaszuk, koordynator Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco, wprowadził uczestników w tematykę misyjną. Poruszył pojęcie misji samej w sobie, opowiedział o różnych formach pomocy, a także poruszył różnice pomiędzy misjonarzem świeckim i wolontariuszem misyjnym. Opowiedział o znanych mu małżeństwach i rodzinach, którzy zdecydowali się by wspólnie podążać drogą Bożego misyjnego powołania. Zaznaczył, że powołanie do życia w rodzinie nie wyklucza powołania misyjnego.

Następnie Oliver Katongo, pochodzący z Zambii opowiedział gdzie poznał Salezjanów księdza Bosco i jak pomogli mu oni w odkryciu piękna wiary i modlitwy, a także pracy.

Iwona Błędowska przybliżyła nam plusy i minusy rocznych i trzymiesięcznych wyjazdów misyjnych. Dzięki niej uczestnicy mogli dowiedzieć się, czym jest formacja misyjna i jak wygląda. Następnie Iwonka dała świadectwo swoich misji, opowiadając o tym co przeżyła podczas misji w Rwandzie.

Kolejną wolontariuszką misyjną, która podzieliła się swoim doświadczeniem była Małgorzata Białczak- mówiła ona o swojej misji w Peru.
Po spotkaniu był czas na pytania.

Ogromnie dziękujemy za zaproszenie i udział w ciekawym spotkaniu.

Wolontariat_Zoommeeting_SOM-2