Od zeszłego roku problemy w rodzinach nasiliły się, bo przez 6 miesięcy wszystko było zamknięte z powodu pandemii. Jak mają egzystować ci, którzy na bieżąco wydają pieniądze wypracowane w danym dniu? Tracąc pracę, ludzie często tracą też nadzieję i motywację.

 

Abisag jest dzieckiem Emily i Lorrisa. Dziewczynka ma 8 rodzeństwa. Siostry salezjanki pomagają tej rodzinie, zapewniają edukację, dzieci włączone są do programu Adopcji na Odległość. Ojciec kilka lat temu uległ wypadkowi motocyklowemu. Pojawiły się komplikacje zdrowotne, które uniemożliwiły mu wykonywanie pracy. Jest już w podeszłym wieku, często przebywa w szpitalu. Cała odpowiedzialność za rodzinę spadła na mamę, która nie ma stałego zatrudnienia, utrzymuje się z pracy dorywczej i uprawy warzyw.

Dziewczynkom grozi wczesne małżeństwo. Abisag uczy się w 3 klasie szkoły podstawowej. Jest grzeczną i skromną dziewczynką, która bardzo się stara w szkole i osiąga dobre rezultaty. Mieszka w internacie „Laura Vicuna Centre”, wraca do  domu na weekendy i wakacje szkolne, wtedy jest pod opieką mamy. Dzięki Adopcji realizuje swoje marzenia o nauce. W „Laura Centre” jest najedzona i chroniona przed niebezpieczeństwami.

Precious została przyjęta do przedszkola sióstr, a Mutheu kontynuuje naukę w drugiej klasie szkoły podstawowej w Mutugu. Obecnie Precious jest w 3 klasie szkoły podstawowej i mieszka w internacie „Laura Vicuna Centre”. W dni wolne i weekendy przebywa z babcią. Dziewczynka dobrze przystosowała się do nowego środowiska. Pomimo wieku i komplikacji zdrowotnych babcia stara się zapewnić dzieciom przynajmniej jeden posiłek dziennie i możliwość chodzenia regularnego do szkoły. Zaangażowała się w sprzedaż cytryn i pomidorów na miejscowym targu. Oprócz tego chwyta się każdej pracy dorywczej. Pragnieniem babci jest zakup własnego kawałka ziemi, na którym się osiedli i będzie mogła jak najlepiej wspierać dzieci. Spekta, matka dzieci, uzależniła się od alkoholu. Obecnie przebywa w Nairobi w jednym ze slumsów.

 

 

Rosemary jest drugą z czwórki dzieci Lilian i Francisa. Mężczyzna pracuje jako gitarzysta w naszym miasteczku, a kobieta wykonuje dorywcze prace i uprawia ich małe poletko. W rodzinie narastały konflikty. W końcu kobieta zdecydowała się odejść od męża. Oboje zgodzili się na to i podzielili nad opieką dzieci; mężczyzna przygarnął Rosemary i Charls. Matka przeprowadziła się z Beth i Dennisem. Mężczyzna obiecał, że zapewni dzieciom opiekę i szkołę. Ojciec je kocha i wcześniej starał się dzieciom zapewnić wszystkie podstawowe potrzeby. Niestety, zaczął nadużywać alkoholu. Zaniedbał dzieci, przez co syn porzucił szkołę w czwartej klasie i zaczął włóczyć się po mieście w poszukiwaniu pracy dorywczej. Pan Francis zgłosił się z prośbą o pomoc dla córki, której nie jest już w stanie zapewnić utrzymania. Siostry przyjęły Rosemary do internatu. Obecnie jest uczennicą 1 klasy szkoły średniej.

Margaret jest jedynym dzieckiem samotnej Rosemary. Mieszkają w wiosce Maathai, niedaleko miasteczka Siakago. Zajmują pokój w mieszkaniu brata Rosemary. Mężczyzna podarował siostrze także poletko pod uprawę kukurydzy i fasoli, które są podstawą utrzymania kobiety i jej córki. Niestety, brat od dwóch lat nadużywa alkoholu, wtedy staje się agresywny. Ponadto mężczyzna planuje sprzedać ziemię. Powodem zmiany decyzji jest konieczność opłaty czesnego jego syna, który studiuje na uniwersytecie w Nairobi. W obliczu pozbawienia źródła dochodu i przez przemoc domową Rosemary zaczęła szukać pomocy dla córki. Miejscowa wspólnota poradziła, by poszła do sióstr salezjanek i przedstawiła problem. Siostry rozpoczęły pośrednictwo w mediacjach rodzinnych. Konflikt trwa nadal. Rosemary nadal mieszka u brata, a Margaret ostatecznie została przyjęta do Laura Girls Support Centre jako dziecko potrzebujące opieki i ochrony. Obecnie jest w 1 klasie szkoły średniej. Matka ma nadzieję, że nadejdzie czas, gdy będzie w stanie kupić niewielkie pole i na stałe zamieszka z córką. Odwiedzają się w weekendy i święta. Dba o nią, stara się sprostać jej szkolnym i domowym potrzebom. Margaret jest bardzo bystrą i zdyscyplinowaną uczennicą, każdy rok nauki kończy z wyróżnieniem.

Podobne losy ma wiele dzieci. Problemy finansowe rodzą frustracje rodziców poszukujących jakiejkolwiek pracy. Historie tych rodzin opisała dla nas s. Margaret Nyaga. Więcej informacji o placówce znajdziesz TUTAJ.