Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. (J 20, 9)

 

Droga misyjna Rodzino Salezjańska,

z łaski Pana możemy świętować Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Jezus żyje!

Niestety, nie do wszystkich ta prawda dociera. Uczniowie Jezusa, choć z niedowierzaniem, przyjęli prawdę o zmartwychwstaniu, o czym zaświadczyli ofiarą własnego życia.

Przez wieki, jednak, tak wiele osób próbowało zamknąć Jezusa w grobie, czyniąc siebie panami życia i śmierci. Podobnie dzieje się i dziś, czego doświadczamy przez tak liczne niepokoje…

Niech misteria paschalne, które przeżywamy, umocnią naszą wiarę, abyśmy całym życiem świadczyli, że grób jest pusty – Pan zmartwychwstał! Alleluja!

Z darem wdzięcznej modlitwy

ks. Jacek Zdzieborski SDB
dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie