S. Jolanta Kosińska pracuje w Papui-Nowej Gwinej, na wyspie New Britain, gdzie uczy w Kolegium Nauczycielskim. Dzisiaj razem ze studentami Kolegium świętuje dzień św. Piotra Chanela oraz 8 rocznicę istnienia szkoły.

W Kolegium uczy się ponad 400 studentów, z całej Papui-Nowej Gwinei. Będą nauczycielami przedmiotów ścisłych i religii. Studiują cztery lata, a naukę kończą licencjatem. S. Jolanta uczy ich etyki, personal development (psychologii) i wprowadzenia do Nowego Testamentu, przygotowania rekolekcji, dni skupienia, ale też prowadzi dla nich rekolekcje i dni skupienia. Uczy ich metod, strategii prowadzenia lekcji i rekolekcji, rodzajów modlitwy, różnych duchowości. Studenci należą do wielu chrześcijańskich kościołów. Wśród nich jest ok. 30% katolików.

Św. Piotr Chanel jest patronem Kolegium Nauczycielskiego, ale też i całej Oceanii. Był on francuskim kapłanem, który po kilku latach kapłaństwach udał się na misje do Oceanii. Musiał tam stawić czoła wielu przeciwnościom i zginął na wyspie Futuna w 1841 roku.