Aleksandra Warpas – powrót z misji w Zambii

16 listopada 2016 roku z misji krótkoterminowej w Zambii wróciła Aleksandra Warpas, wolontariuszka Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco.

Wolontariuszka pracowała z dziećmi i młodzieżą na placówce sióstr salezjanek City of Hope w Zambii. Siostry prowadzą tam szkołę podstawową, szkołę zawodową – krawiectwo, dom dla dziewcząt zagrożonych przemocą, sierot  oraz oratorium.

Aleksandra Warpas pochodzi z Rotmanki, ukończyła mechatronikę na Politechnice Gdańskiej.

Dziękujemy za zaangażowanie na rzecz misji.