Czym był katechumenat? Co robią katechumeni w trzecią niedzielę Adwentu? jaki jest kolejny krok w przygotowaniu się na przyjście pana?

Zapraszamy na trzeci odcinek Adwentu z misjonarzem z Malawi – ks. Józefem Czerwińskim.