Drodzy Przyjaciele Misji Salezjańskich,

myślami wracam do pięknych uroczystości jubileuszowych 40-lecia istnienia i działalności Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie, które to obchodziliśmy w ubiegłym roku.

W tym roku mamy kolejny powód do radości, gdyż Salezjanie Księdza Bosko w Zambii obchodzą Jubileusz 40-lecia obecności i pracy w tym kraju.

Obydwa jubileusze są ze sobą ściśle powiązane. Jak pamiętamy, SOM został powołany do istnienia w 1981 r. w odpowiedzi na „Projekt Afryka”, a po rocznym przygotowaniu pierwsza grupa 12 salezjańskich misjonarzy z Polski udała się właśnie do tego kraju. Na czele wyprawy stanął 64-letni ks. Kazimierz Cichecki SDB (zmarł w 2000 r.).

Bogu składamy dzięki, gdyż dzięki Jego błogosławieństwu z zasianego wówczas ewangelicznego ziarenka gorczycy wyrosło piękne drzewo. Wystarczy wspomnieć, że tych pierwszych 12 śmiałków wystarczyło, aby jak apostołowie udać się na krańce ziemi z misją głoszenia Ewangelii.

Udali się wówczas w nieznane – bez szczególnych projektów, bez pieniędzy, bez znajomości języków lokalnych, bez własnych domów… Wszystko trzeba było rozpoczynać od podstaw. Praktykę na miejscu odbywali pod okiem Ojców Białych.

Dziś w skład prowincji zambijskiej wchodzą cztery państwa: Zambia, Malawi, Namibia i Zimbabwe. Pan Bóg błogosławi w postaci lokalnych powołań, a salezjanie stamtąd sami udają się na misje do innych krajów.

Drodzy Darczyńcy, tamta misja, podobnie jak i inne, są Waszym udziałem. Dzięki Waszej ofiarności, modlitwom i ofiarom, jest możliwe zakładanie nowych placówek misyjnych i ich rozwój. Dlatego Jubileusz 40-lecia obecności salezjanów w Zambii jest naszym wspólnym jubileuszem.

Niestety, przyszło nam go obchodzić w cieniu wojny na Ukrainie, gdzie też są obecne dzieła salezjańskie. Nie ustawajmy w modlitwie o pokój i czyńmy dobro, którego wszyscy tak bardzo potrzebujemy.

ks. Jacek Zdzieborski SDB
dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie