Nikt nie może być obojętny wobec krzywd, biedy, cierpienia. Niesienie dobra to odwaga do rezygnacji z własnych potrzeb, przeciwstawienia się krzywdzicielowi, pomocy nieznajomemu na ulicy. Jedną z osób, która odważyła się być dobra jest ks. Paweł Kociołek. Od 9 lat pracuje w Bangladeszu. Ks. Paweł pomaga ludziom najbiedniejszym z biednych. To kraj, gdzie około 50 milionów ludzi żyje poniżej progu ubóstwa (za mniej niż 1,25 dolara dziennie). Prawie 5 milionów dzieci w wieku od 5 do 15 lat zmuszana jest do pracy. Życie Bengalczyków to codzienne starania o wodę i jedzenie. Walka o przetrwanie.  Najtrudniejsza jest sytuacja mieszkańców wiosek. Nie mają oni dostępu do służby zdrowia, bo na wioskach nie ma lekarza czy pielęgniarki, nie funkcjonuje przychodnia zdrowia. Nie ma też szkół. Domy budowane są z gliny, często nie ma prądu. O potrzeby ludzi mieszkających w takich warunkach codziennie troszczy się ksiądz Paweł i bardzo potrzebne jest mu nasze wsparcie.

Odważ się być dobrym to projekt realizowany z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, który ogłosił papież Franciszek. Jest to wspólna akcja Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego z Warszawy i Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego – Młodzi Światu z Krakowa. Postanowiliśmy pomóc najbiedniejszym Bengalczykom z wiosek i przypomnieć, że każdy z nas jest wezwany do czynienia dobra. W Orędziu na Światowy Dzień Misyjny papież napisał, że każdy z nas jest misją w świecie. Twoja pomoc może zmienić życie konkretnych osób. Pomóżmy dzieciom i chorym z bengalskich wiosek, a także osobom, które spotykamy na co dzień.

Szczegóły wkrótce.

Wspieram duchowoWspieram materialnie