Bóg jest Miłością! Jego Syn pragnął upowszechnić wśród ludzi to przekonanie, pragnął dodać nam otuchy i wiary, że wędrówka człowieka na ziemi nie jest wygnaniem i karą, lecz zadaniem, by przez dzieła miłości czynić sobie ziemię poddaną, bardziej ludzką i w pełni Bożą.

(bł. Kard. Stefan Wyszyński, Orędzie na Boże Narodzenie 1980 roku).

 

Droga Misyjna Rodzino Salezjańska,

Boże Narodzenie jest czasem łaski. Oto Bóg przychodzi i daje nam Siebie. Boży Syn jest największym darem, jaki możemy otrzymać w tym czasie życzeń i prezentów. Przyszedł na ziemię, aby nas zbawić. Aby zmienić oblicze ziemi. Aby ta stała się bardziej ludzką i w pełni Bożą.

Dzięki misyjnej działalności Kościoła, w której od przeszło 40 lat uczestniczy Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie, Boże Narodzenie może być świętowane na całym świecie. Bogu niech będą dzięki za licznych misjonarzy, wolontariuszy misyjnych oraz wszystkich ludzi dobrej woli, którzy z oddaniem wspierają misje czy to duchowo, czy materialnie. A w ten sposób dzielą się darem Jezusa, którego sami przyjęli.

Niech Święta Bożego Narodzenia odnowią w nas wiarę, nadzieję i miłość. Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to! Słowa bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego uczą nas przeżywania wiary w codziennym życiu, pośród wielu doświadczeń obecnego czasu.

Zaufajmy Panu, który przychodzi, aby być Emmanuelem – Bogiem z nami. Bóg jest bliżej nas niż o tym myślimy. Szukamy Go zazwyczaj za daleko Bóg stał się jednym z nas i pragnie pozostać z nami na zawsze.

Jego przyjście na świat niech przemienia nasze życie, które trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno, jak uczy nas bł. Stefan. Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem. Niech tę prawdę przypomina nam przyjście na świat Boga-Człowieka.

Podczas Pasterki na nowo z wdzięcznością zawierzę nasz ośrodek i całą naszą duchową rodzinę Nowonarodzonemu Panu. Niech On z dziecięcą prostotą dotknie serc nas wszystkich. Na czas radosnego świętowania z serca błogosławię.

 

ks. Jacek Zdzieborski SDB
dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie