„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10-11).

Droga misyjna Rodzino Salezjańska,

spodobało się Panu Bogu objawić Swojego Syna nie inaczej, jak tylko w rodzinie. Maryja z Józefem przyjęli Dziecię, które było zapowiadane przez Proroków i zwiastowane przez Archanioła Gabriela. Narodziny Zbawiciela są źródłem naszej prawdziwej, chrześcijańskiej radości oraz wnoszą pokój do naszego życia.

My, którzy tworzymy misyjną Rodzinę Salezjańską, również jesteśmy zaproszeni do tego, aby przyjąć dar Bożego Dziecięcia.

Święta Bożego Narodzenia niech dopomogą nam na nowo odkryć Miłość, która jest nam dana i zadana. Jako członkowie tej jednej, wielkiej rodziny, każdy na swój sposób wypełnia przykazanie miłości Boga i bliźniego: Misjonarki i Misjonarze, Wolontariuszki i Wolontariusze, Darczyńcy, Opiekunowie Adopcyjni, Opiekunowie Duchowi oraz my, którzy na co dzień posługujemy w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie.

Tak licznie nadsyłane kartki świąteczne z życzeniami świadczą o tym, że nie pozostajemy dla siebie obojętni. Pamiętamy o sobie nawzajem w modlitwie i przełamujemy się opłatkiem. Pamiętamy o tych, którzy w minionym roku odeszli z naszego grona i wrócili do domu Ojca. Pamiętamy o tych, którzy będą przeżywali te święta z dala od rodziny i od najbliższych, aby i w ich sercach narodził się Chrystus. Pamiętamy o tych, do których są skierowane nasze działania, o tych najbardziej potrzebujących w różnych zakątkach świata, którzy dzięki naszemu wsparciu duchowemu i materialnemu również będą mogli przeżyć te święta w radości i pokoju. Wszystkich otaczam moją szczerą modlitwą przed Dzieciątkiem Jezus złożonym w żłóbku.

„Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany…” (Iz 9, 5). Otwórzmy nasze serca na dar Bożego Syna i stawajmy się Jego uczniami-misjonarzami. Wesołych Świąt! Szczęść Boże!

ks. Jacek Zdzieborski SDB
dyrektor Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie