Salezjanie i salezjanki oraz wolontariusze misyjni niejednokrotnie stykają się z biedą, trudnymi warunkami oraz głodem. Staramy się przeciwdziałać. Prowadzimy program Adopcji na Odległość, realizujemy projekty misyjne na dożywianie i naukę zawodu. Pragniemy również zwiększać świadomość Polaków na temat sytuacji w krajach misyjnych.

Zapraszamy do pomocy w wydaniu książki Tomasza Trzcińskiego „Zapomniany świat”. To niezwykle poruszająca książka, w której autor opowiada o problemie głodu na świecie. 800 milionów ludzi codziennie zmaga się z niedożywieniem. Jakie są przyczyny? Jak pomagać? W książce odnajdziemy szczegółową analizę problemu głodu i propozycje rozwiązań tej sytuacji.

‘Książka „Zapomniany świat” powstała przede wszystkim po to, aby pokazać, jakie działania współczesny świat może podjąć, aby problem głodu zredukować. Z organizacyjnego i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe’ – wyjaśnia autor.

Salezjański Ośrodek Misyjny jest ambasadorem kampanii. Wspieraj projekt tutaj.