57600 zł
cel 56000 zł

317
wspierających

Zakup komputerów i wyposażenie pracowni na misji w Kasamie

 

Salezjanki z Kasamy w Zambii prowadzą szkołę podstawową i liceum dla dziewcząt i chłopców oraz oratorium. Brakuje komputerów oraz w pełni wyposażonej pracowni komputerowej. Dzieci i młodzież mimo zaangażowania i chęci do nauki nie mogą uczestniczyć w zajęciach z informatyki. Dołącz do akcji i wspólnie z nami wspieraj Projekt 728!

Kasama jest miastem położonym na północy Zambii. Głównymi gałęziami gospodarki są tu przemysł spożywczy i włókienniczy. W 1990 roku siostry salezjanki utworzyły w mieście placówkę misyjną Laura Centre. Misja składa się ze szkoły podstawowej, liceum oraz oratorium. Misjonarki objęły opieką przede wszystkim najbiedniejsze dzieci w wieku szkolnym.

Jednym z głównych problemów na misji jest przestarzała infrastruktura informatyczna, w tym sprzęt komputerowy. Sala informatyczna obecnie nie posiada żadnego komputera, ponieważ stare komputery nie nadają się już do użytkowania. Dodatkowo w szkole brakuje ławek. Biorąc pod uwagę codzienne potrzeby życia i utrzymania misji bardzo trudno jest zorganizować pieniądze na zakup komputerów, drukarek, podręczników jak również na opłaty dla nauczycieli.

W dzisiejszych czasach sprawna obsługa komputera oraz urządzeń biurowych jest podstawą. Zmodernizowany i zakupiony nowy sprzęt komputerowy oraz zakup ławek szkolnych sprawią, że uczniowie z Kasamy będą mieli możliwość nauki w nowoczesnej pracowni informatycznej.

Za zebrane pieniądze siostry zakupią 7 komputerów, drukarkę i ksero , gilotynę do przycinania druków, stoły i krzesła do pracowni, opłacą nauczycieli oraz zostaną zamontowane systemy alarmowe chroniące przed kradzieżą sprzętu.

Dołącz do akcji i wspólnie z nami pomóż w zakupie komputerów oraz modernizacji pracowni komputerowej w szkole sióstr salezjanek z Kasamy. Wspieraj Projekt 728!

Za projekt odpowiada siostra Ryszarda Piejko FMA

PROJEKT ZREALIZOWANY! DZIĘKUJEMY!

Drodzy Darczyńcy,

bardzo serdeczne pozdrowienia z Kasamy w Zambii. Pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie za wsparcie w projekcie ’’Wyposażenie Sali komputerowej’’ dla formacji młodzieży przygotowującej się do apostolstwa wśród dzieci i młodzieży w szkołach misyjnych.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym przekazanym przez Salezjański Ośrodek Misyjny w Warszawie udało nam się zakupić 14 komputerów, 3 drukarki, 14 stolików, 7 przedłużaczy i adaptery do połączeń do prądu. Dodatkowo zainstalowane zostały programy do nauki obsługi komputera.

Dodatkowo, wielką pomocą była możliwość zorganizowania transportu do przewiezienia całego sprzętu. W większości wszystko było zakupione i przywiezione  z Lusaki do Kasamy , w odległości  około  1000 km. Bez Waszego wsparcia również i ta kwestia byłaby nierozwiązana.

Taki wkład w potrzeby miejscowe jest wielkim przedsięwzięciem. Dziś w dobie wszechobecnej komputeryzacji biegła obsługa komputera jest niezbędna do przyszłych zadań w pracy społecznej, apostolskiej i humanitarnej wśród miejscowej ludności.

Młode dziewczęta, po ukończeniu szkoły średniej mają wielkie aspiracje i chęci na dalszy rozwój w różnych dziedzinach praktycznych jak również akademijnych.

Uśmiechnięte twarze pokazują wielką radość za to, że dziś nasi podopieczni mogą tak samo jak ich rówieśnicy z innych krajów zdobywać wiedzę na profesjonalnym sprzęcie, za co z całego serca dziękują.

Naszym darem wdzięczności jest dar modlitwy i dzielenia się tą wielką radością z innymi przez możliwość włączenia molowych do odpowiedzialności w podejmowaniu rozwoju osobistego i społecznego.

Przed nami czas Adwentu i Bożego Narodzenia. Pragnę skorzystać z tej okazji i wyrazić nasze serdeczne życzenia dla naszych Darczyńców i wszystkich wspierających w różny sposób misje . Niech świętowanie Narodzenia Chrystusa udzieli każdemu wielkiej rodności, dobrego zdrowia, darów dla duszy i ciała w kontynuacji codziennych zadań. Niech wstawiennictwo Maryi wyprasza Boże Błogosławieństwo na dobre zakończenie obecnego roku i na nadchodzący Nowy Rok 2024

Z zapewnieniem o modlitwie i wdzięcznością,

Sr. Ryszarda Piejko FMA