57300 zł
cel 56000 zł

316
wspierających

Zakup komputerów i wyposażenie pracowni na misji w Kasamie

 

Salezjanki z Kasamy w Zambii prowadzą szkołę podstawową i liceum dla dziewcząt i chłopców oraz oratorium. Brakuje komputerów oraz w pełni wyposażonej pracowni komputerowej. Dzieci i młodzież mimo zaangażowania i chęci do nauki nie mogą uczestniczyć w zajęciach z informatyki. Dołącz do akcji i wspólnie z nami wspieraj Projekt 728!

Kasama jest miastem położonym na północy Zambii. Głównymi gałęziami gospodarki są tu przemysł spożywczy i włókienniczy. W 1990 roku siostry salezjanki utworzyły w mieście placówkę misyjną Laura Centre. Misja składa się ze szkoły podstawowej, liceum oraz oratorium. Misjonarki objęły opieką przede wszystkim najbiedniejsze dzieci w wieku szkolnym.

Jednym z głównych problemów na misji jest przestarzała infrastruktura informatyczna, w tym sprzęt komputerowy. Sala informatyczna obecnie nie posiada żadnego komputera, ponieważ stare komputery nie nadają się już do użytkowania. Dodatkowo w szkole brakuje ławek. Biorąc pod uwagę codzienne potrzeby życia i utrzymania misji bardzo trudno jest zorganizować pieniądze na zakup komputerów, drukarek, podręczników jak również na opłaty dla nauczycieli.

W dzisiejszych czasach sprawna obsługa komputera oraz urządzeń biurowych jest podstawą. Zmodernizowany i zakupiony nowy sprzęt komputerowy oraz zakup ławek szkolnych sprawią, że uczniowie z Kasamy będą mieli możliwość nauki w nowoczesnej pracowni informatycznej.

Za zebrane pieniądze siostry zakupią 7 komputerów, drukarkę i ksero , gilotynę do przycinania druków, stoły i krzesła do pracowni, opłacą nauczycieli oraz zostaną zamontowane systemy alarmowe chroniące przed kradzieżą sprzętu.

Dołącz do akcji i wspólnie z nami pomóż w zakupie komputerów oraz modernizacji pracowni komputerowej w szkole sióstr salezjanek z Kasamy. Wspieraj Projekt 728!

Za projekt odpowiada siostra Ryszarda Piejko FMA