1 kwietnia 2017 roku Wojciech Samsel, wolontariusz Międzynarodowego Wolontariatu Don Bosco, wrócił z misji krótkoterminowej z Zambii. Wojtek ukończył medycynę i przez 3 miesiące pracował z dziećmi na placówce misyjnej w Kasisi.

Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie na rzecz misji!