Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
.
W Rodzinie Salezjańskiej, Maryja jest wzywana tym imieniem od czasów księdza Bosko, który wybrał Ją sobie za szczególną patronkę. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych jest największym świętem salezjańskim.
Życie księdza Bosko od najmłodszych lat przepełnione było obecnością i patronatem Maryi. Jego Mama zaraz po urodzeniu poświęciła go Błogosławionej Dziewicy, zachęcała go zawsze do nabożeństwa maryjnego. Jest ono zatem istotną częścią charyzmatu salezjańskiego, przenika całą jego strukturę.
.
Gdy Bosko miał 9 lat, przydarzył mu się niezwykły sen, który opisał we „Wspomnieniach Oratorium”. W tym śnie, na łące zobaczył chłopców. Jedni się bawili, drudzy przeklinali. Janek rzucił się na nich z krzykiem i pięściami. Wtedy ukazał mu się piękny Mężczyzna, który pouczył go, że „Nie biciem, ale łagodnością i miłością ma pozyskać serce swoich przyjaciół” i kazał mu stanąć na czele tej gromady. Polecił mu pouczać ich o brzydocie grzechu i szlachetności serca. Obiecał, że da Jankowi Mistrzynię, gdyż sam jest synem Tej, którą mama Jana Bosko uczyła pozdrawiać trzy razy dziennie”.
.
Przyszły święty bardzo mocno ufał Maryi. Gdy w Turynie wybuchła epidemia cholery, zebrał swoich pięciuset chłopców i namawiał ich do pomocy chorym. Zapewniał ich o Matczynej opiece tymi słowami: „Jeśli któryś z was okaże się gotowym i zdolnym wyjść ze mną do miasta, aby nieść pomoc chorym na cholerę, mogę was zapewnić w imieniu Matki Bożej, że żaden z was nie zachoruje. Jest tylko koniecznym, aby każdy był w stanie łaski i miał przy sobie Jej medalik”. Chłopcy wyszli z nim, a żaden z nich nie zachorował.
.
Gdy podejmował się jakiegoś dzieła, zaczynał od modlitwy „Zdrowaś Mario”. Po dziś dzień jest to najczęściej odmawiana w salezjańskich wspólnotach modlitwa. Swoich chłopców zachęcał: „Módlcie się zawsze do Maryi, szczególnie zaś tym wezwaniem: Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami! To jest niedługa modlitwa, ale sam doświadczyłem, że jest bardzo skuteczna”. Mawiał też: „W każdym niebezpieczeństwie wzywajcie Maryję Wspomożycielkę, a zapewniam, że będziecie wysłuchani”.
.
Tytuł Wspomożycielki Wiernych zawiera w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół powierzał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski swoich dzieci. Apostołem Matki Bożej Wspomożycielki był kard. Stefan Wyszyński. Dnia 5 września 1958 roku, dzięki jego staraniom Episkopat Polski wniósł do Stolicy Apostolskiej prośbę o zaprowadzenie święta Maryi Wspomożycielki Wiernych w liturgicznym kalendarzu polskim.
.
W tym szczególnym dniu zachęcamy do wspólnej modlitwy- Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!