RODZINA, CZYLI JAK PIĘKNIE RÓŻNIĆ SIĘ I POKONYWAĆ TRUDNOŚCI.

 

Czym jest dla nas rodzina? To kontakt oparty na życzliwości i miłości, to poświęcenie rodziców, to troska o starszych rodziców, to budowanie dobrych relacji i uczenie się pokonywania razem trudności, to tworzenie razem domu, do którego chętnie wracamy.

Ale rodzina to też niechęć i nienawiść, które żywimy wobec kogoś z członków rodziny, to konflikty, które niszczą nam życie, to słabości i uzależnienia, które odbierają nam spokój i radość.

Z jednej strony w rodzinie potrafimy zdobyć się na najwyższe poświęcenie, np. czuwać przy osobie chorej na raka czy sparaliżowanej, z drugiej strony potrafimy kłócić się o sprawy majątkowe, źle ułożone ubrania, odmienne poglądy. Z różnych powodów nie odzywać się przez lata lub ignorować siebie.

Jak bronić rodziny, aby panował w niej pokój pomimo wszelkich trudności i różności? Jak wzmacniać na nowo relacje rodzinne?

Ks. Bosko miał kochającą go matkę, która zawsze go wspierała. Ale konflikt z Antonim, przyrodnim bratem był szczególnie trudny, wręcz zażarty. Nieporozumienia, kłótnie i bójki były na tyle silne, że młody Jan Bosko musiał na 2 lata opuścić dom rodzinny. Ks. Bosko starał się tak ułożyć swoje życie, aby uniknąć dalszych konfliktów. Skupił się na realizacji swoich celów. Nie zajmował się niepotrzebnie życiem swojego brata. Jednak Jan Bosko nigdy nie wyparł się przyrodniego brata. Kiedy już był kapłanem i pracował w Turynie pomagał Antoniemu, szczególnie jego żonie i dzieciom po jego śmierci.

Trzeba wybaczać sobie, kiedy tylko widzimy, że jest taka możliwość, kiedy już minie złość czy nienawiść do kogoś. Nie podtrzymywać złości czy nienawiści wobec najbliższych, bez względu na to co stało się w przeszłości. Wybaczyć i dać przestrzeń. Rodzinę mamy jedną. Wybaczać, choć zapomnieć się nie da. Wybaczać, aby nie żyć niechęcią, bo to potrafi odebrać nam radość życia i zaśmiecić nam życie. I dbajmy o to, aby wciąż odnawiać nasze relacje z najbliższymi.

ks. Andrzej Wujek, Magdalena Torbiczuk
czytał Patryk Roszkowski