26772 zł
cel 25200 zł

142
wspierających

Szkolenie liderów i rzeczników salezjańskich 

Salezjanie i salezjanki pomagają przede wszystkim dzieciom oraz młodzieży. Od początku swojej posługi na kontynencie afrykańskim angażowali w swoją pracę młodych ludzi, którzy wcześniej przeszli formację salezjańską. Podobnie w krajach afrykańskich misjonarze starają się angażować podopiecznych do działań i wspierania rówieśników. Nikt tak dobrze nie zrozumie młodych, jak oni sami! Zachęcają, aby dobro, które sami otrzymali, potem przekazywali dalej. W ramach wsparcia liderów oraz rzeczników salezjańskich chcemy pomóc w organizacji spotkań przygotowawczych i głównego forum młodzieżowego, które ma się odbyć w sierpniu 2023 roku. W szkoleniu uczestniczyć będzie młodzież z Zambii, Zimbabwe, Malawi i Namibii.

Celem szkolenia, które odbędzie się w jednej z placówek misyjnych w Chingoli w Zambii jest poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności rzecznictwa i organizowania programów uświadamiających. W mediach społecznościowych płynie obecnie mnóstwo informacji fałszywych, zwłaszcza po pandemii. W trakcie lockdownu wymuszonego pandemią, zaobserwowano wzrost globalnego dostępu do telefonów komórkowych z połączeniem internetowym, jak również dostęp do mediów społecznościowych wśród młodzieży. Doprowadziło to do zwiększenia ilości informacji na jakiś temat, często nieprawdziwych.

W Afryce sytuacja dzieci i młodzieży jest trudna. Słaby dostęp do edukacji, wyzysk, brak zainteresowania rodziców lub opiekunów, choroby i nałogi w rodzinach. Wpadają w coraz gorsze środowisko, wąchają klej, łamią prawo, są bardzo podatni na wszelkie fake newsy. Dlatego tak ważne jest, aby młodzi angażowali się w działania placówek misyjnych i pomagali swoim rówieśnikom. Trzeba stworzyć im możliwości rozwoju osobistego, aby mogli działać na rzecz lokalnego środowiska.

W ramach Projektu 745 pokryjemy część kosztów szkolenia Salezjańskiego Forum Ruchu Młodzieżowego. Potrzebujemy środków na transport, wyżywienie i noclegi, a także przygotowanie i wydruk materiałów edukacyjnych. Wspieraj projekt i rozwój młodych ludzi!

Odpowiedzialny za projekt jest ks. Chris Kunda SDB