Summer Camp czyli wakacyjne półkolonie organizowane w ramach oratorium, rozpoczął się w lipcu. Na początku zorganizowany został obóz dla 60 animatorów. Przygotowania prowadziło troje salezjanów. Były to dwa dni swojego rodzaju rekolekcji pełnych katechez, o tematyce duchowości salezjańskiej. Jak opowiada ks. Siergiej Goman, sam czas Summer Camp’u był bardzo owocny, a grafik aktywności był mocno napięty.

Prowadzone zajęcia dzielone były na trzy kategorie. Dzień zaczynał się nauką przedmiotów szkolnych, takich jak j. angielski, matematyka, ekonomia, a także zajęciami praktycznymi – warsztaty kuchenne, artystyczne, muzyczne, nauka gra na instrumentach. Po takim wysiłku umysłowym był czas na posiłek, a następnie zabawy i gry integracyjne.

W pierwszym Summer Campie wzięło udział 393 dzieci z różnych środowisk. Połowa z nich pochodziła z pobliskich wiosek i sierocińców lub najuboższych rodzin z sąsiednich miejscowości. Druga część – była to młodzież i dzieci, które przychodzą na placówkę codziennie.

Druga edycja obozu zaowocowała liczbą 320 dzieci. Byli to podopieczni z parafii, szkoły, a także dzieci z najbiedniejszych dzielnic stolicy Sierra Leone z wielodzietnych rodzin.

Program wyglądał podobnie – każdy dzień wypełniały katechezy o tematyce świętych salezjańskich – Dominik Savio, Maria Mazarello, ich biografie i nauki. Młodzież dzielona na grupy wystawiała na scenie przedstawienia teatralne odwzorowujące konkretne wydarzenia z ich życia. Po zajęciach był czas na modlitwę, naukę i warsztaty, a także zabawę. Nie zabrakło też wspólnej Eucharystii.

Letnie obozy mogły się odbyć między innymi dzięki wsparciu Darczyńców. Dziękujemy za to, że jesteście z nami i wspieracie dzieła salezjańskie.