27 kwietnia w Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym odbyło się pierwsze spotkanie Komisji KWPZM ds. Misji i Kontaktów z Polonią. Misje salezjańskie były reprezentowane przez ks. Jacka Zdzieborskiego, dyrektora naszego Ośrodka.

Było to pierwsze spotkanie organizacyjne. 10 członków komisji reprezentuje różne zgromadzenia zakonne i prowadzone przez nich misje w świecie. Opieką objęte są również duszpasterstwa polonijne.

Konsulta KWPZM zaproponowała zakres działalności, który obejmować ma współpracę z analogicznymi gremiami KEP i PDM, organizowanie spotkań dla odpowiedzialnych za animację misyjną w Jurysdykcjach, troskę o ochronę kwestii prawnych i ekonomicznych zakonników pracujących na misjach i wśród Polonii, troskę o formację duchową zakonników pracujących zagranicą oraz współudział w organizowaniu spotkań szkoleniowych dla misjonarzy i duszpasterzy polonijnych podejmowanych przez KEP.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad sposobem pracy komisji oraz możliwymi kierunkami działań zarówno tymi zaproponowanymi przez Konsultę, jak i innymi wynikającymi z potrzeby chwili.