Wojna domowa w Sudanie trwa. Liczba rannych w wyniku konfliktu wyniosła już ponad 4,5 tysiąca osób. Nieliczne szpitale, które jeszcze funkcjonują są przepełnione i borykają się z brakiem zaopatrzenia. Konflikt powoduje głęboki kryzys humanitarny. Wg informacji podanych przez ONZ od początku konfliktu Sudan opuściło 270 tysięcy ludzi w poszukiwaniu bezpieczeństwa, 75 tysięcy stało się wewnętrznymi uchodźcami.

Siostry salezjanki, pomimo zagrożenia, pomagają potrzebującym Sudańczykom. Rozpoczęły dożywianie dzieci oraz osób starszych i chorych. Na misji oraz w wiosce położonej kilka kilometrów od placówki, codziennie gotowane i wydawane są posiłki. Z każdej rodziny przychodzi najstarsze dziecko, podaje ile w domu jest dzieci, starszych i osób chorych, i otrzymuje dla nich i dla siebie obiad. Wczoraj na samej misji posiłek otrzymało ponad 600 dzieci.

Otaczajmy modlitwą cierpiących Sudańczyków i pracujących w kraju misjonarzy. Módlmy się o trwały pokój w Sudanie.